Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - dokument usunięty Robert Lange 2005-02-24 13:11:45
ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Robert Lange 2005-02-24 13:09:37
ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Robert Lange 2005-02-24 13:07:58
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Robert Lange 2005-02-24 13:03:21
UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIEBIORCACH Robert Lange 2005-02-24 10:51:21
Ewidencja Dowodów Osobistych Robert Lange 2005-02-24 10:44:53
Ewidencja Działalności Gospodarczej Robert Lange 2005-02-24 10:44:20
Uchwała Nr 2/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 6 stycznia 2005 r. w sprawie: ustaleń dotyczących zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu, realizacji,nadzorze i rozliczaniu zada Robert Lange 2005-02-18 09:17:48
Załącznik Nr 1 Robert Lange 2005-02-18 09:16:08
Załacznik Nr 2 Robert Lange 2005-02-18 09:15:47
Załącznik Nr 3 Robert Lange 2005-02-18 09:15:23
Załacznik Robert Lange 2005-02-18 09:13:56
Uchwała Nr 2/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie: ustaleń dotyczących zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu, realizacji,nadzorze i rozliczaniu zadań Robert Lange 2005-02-18 08:40:50
Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowo-gospodarczych na terenie działek nr 509/1 i 509/2; obręb Pęzino Robert Lange 2005-02-18 08:39:10
183 Nr XXIV/183/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Świę Robert Lange 2005-02-10 00:42:50
182 Nr XXIV/182/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2005-02-10 00:37:47
181 Nr XXIV/181/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński”- obręb Kiczarowo Robert Lange 2005-02-10 00:27:53
180 Nr XXIV/180/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości oznaczonej numerem działki 37/6, położonej w obrębie Barzkowice, gmina Stargard Szcze Robert Lange 2005-02-10 00:26:22
179 Nr XXIV/179/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 132/2, położonej w obrębie Witkowo, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-02-10 00:03:25
178 N7r XXIV/178/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 r. Robert Lange 2005-02-09 23:59:27
177 N7r XXIV/177/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-02-09 23:54:54
171 Nr XXIII/171/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok Robert Lange 2005-02-09 23:27:06
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI - dokument usunięty Robert Lange 2005-02-09 23:10:47
WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2005-01-27 01:05:27
Nr 8/05 z 17 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-01-27 00:51:11
Nr 7/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 132/2, położonej w obrębie Robert Lange 2005-01-27 00:49:59
Nr 6/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-01-27 00:49:39
Nr 5/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 37/6, po Robert Lange 2005-01-27 00:49:17
Nr 4/05 z 10 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2005-01-27 00:44:51
Nr 3/05 z 10 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r. Robert Lange 2005-01-27 00:40:25
Nr 2/05 z 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2005-01-27 00:38:21
Nr 1/05 z 3 stycznia 2005 r. dotyczy powoływania komisji przetargowych (odrębna teczka) Robert Lange 2005-01-27 00:38:00
2005 Robert Lange 2005-01-27 00:32:40
Nr 151/04 z 31 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2005-01-27 00:31:31
Nr 150/04 z 31 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIII/172/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2004 r. Robert Lange 2005-01-27 00:29:35
Nr 148/04 z 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2005-01-27 00:28:07
Nr 147/04 z 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2005-01-27 00:27:06
2004 Robert Lange 2005-01-26 22:47:25
2003 Robert Lange 2005-01-26 22:47:08
Załącznik Nr 1 Robert Lange 2005-01-19 09:37:46