Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego. Robert Lange 2009-04-03 22:33:29
Zarządzenie Nr 21/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2009-04-03 22:30:14
Zarządzenie Nr 20/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2009-04-03 22:29:29
Zarządzenie Nr 19/09 z 4 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Robert Lange 2009-04-03 22:26:48
Zarządzenie Nr 18/09 z 02 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-03 22:24:21
Zarządzenie Nr 17/09 z 2 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę. Robert Lange 2009-04-03 22:24:03
Zarządzenie Nr 18/09 z 02 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-03 22:22:55
Zarządzenie Nr 17/09 z 2 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę. Robert Lange 2009-04-03 22:21:13
Zarządzenie Nr 16/09 z 30 stycznia 2009 roku W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2009-04-03 22:17:53
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. Robert Lange 2009-04-03 22:15:24
Zarządzenie Nr 14/09 z 26 stycznia 2009 roku w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-03 22:10:40
Zarządzenie Nr 14/09 z 26 stycznia 2009 roku w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-03 22:09:34
Zarządzenie Nr 13/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy wójta gminy. Robert Lange 2009-04-03 22:08:01
Zarządzenie Nr 12/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi gminy. Robert Lange 2009-04-03 22:02:59
Zarządzenie Nr 11/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-03 21:59:39
Zarządzenie Nr 10/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-03 21:47:06
Zarządzenie Nr 9/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-03 21:44:17
Zarządzenie Nr 8/09 z 20 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok Robert Lange 2009-04-03 21:41:05
Zarządzenie Nr 7/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-03 21:37:24
Zarządzenie Nr 6/09 z 16 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2009-04-03 21:30:47
Zarządzenie Nr 5/09 z 14 stycznia 2009 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i wdrażania projektu z zakresu infrastruktury turystycznej pn.: Zagospodarowanie terenów sportowo -rekreacyjnych nad jeziorem Miedwie w miejscowościach Koszewo i Wierzchląd Robert Lange 2009-04-03 21:27:39
Zarządzenie Nr 4/09 z 12 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziatu w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie Robert Lange 2009-04-03 21:21:03
Zarządzenie Nr 4/09 z 12 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziatu w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie Robert Lange 2009-04-03 21:20:55
Zarządzenie Nr 3/09 z 12 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-04-03 21:17:24
Zarządzenie Nr 2/09 z 9 stycznia 2009 roku w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2009-04-03 21:13:13
Zarządzenie Nr 1/09 z 2 stycznia 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Robert Lange 2009-04-03 21:10:22
Zarządzenie Nr 1/09 z 2 stycznia 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Robert Lange 2009-04-03 21:07:37
2009 Robert Lange 2009-04-03 21:02:49
209 Nr XXVI/209/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-04-03 16:48:32
209 Nr XXVI/209/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-04-03 16:47:23
209 Nr XXVI/209/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-04-03 16:46:13
208 Nr XXVI/208/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2009-04-03 16:44:21
207 Nr XXVI/207/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nadród dla nauczycieli Robert Lange 2009-04-03 16:42:16
206 Nr XXVI/206/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli Robert Lange 2009-04-03 16:41:18
205 Nr XXVI/205/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawiezatwierdzenia projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Robert Lange 2009-04-03 16:39:16
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-03 08:13:21
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-03 08:00:51
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2009-04-03 07:59:50
Uzupełnienie i poprawki do ogłoszenia Robert Lange 2009-04-02 17:58:00
Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-02 17:51:08