Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2008-01-04 16:07:51
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2008-01-04 16:07:27
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2008-01-04 16:05:14
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2008-01-04 16:04:40
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2008-01-04 16:04:16
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:03:07
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 15:48:48
Protokół Nr 13/07 z 19 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-01-04 07:54:04
Protokół Nr 13/07 z 17 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-01-04 07:53:08
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-01-04 07:51:27
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:50:16
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:50:02
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:49:32
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:14:38
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2007-12-31 12:14:31
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-12-31 12:13:04
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:12:30
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:11:07
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2007-12-23 10:01:08
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:45:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:44:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:43:10
Uchwała NR CXC/534/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu publicznego Robert Lange 2007-12-17 16:18:21
Uchwała NR CXC/535/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Robert Lange 2007-12-17 16:15:56
Sesja Rady Gminy Nr (13) XIII/07 z 28 grudnia 2007 r. Robert Lange 2007-12-17 09:00:34
Sesja Rady Gminy Nr (13) XIII/07 z 28 grudnia 2007 r. Robert Lange 2007-12-17 09:00:07
20.11.2007 UW Szczecin dot. zagadnien związanych z prowadzeniem rejestru wyborców Robert Lange 2007-12-14 08:48:42
Protokół Nr 12/07 z 5 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-12-13 09:46:29
Protokół Nr 12/07 z 3 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-12-13 09:44:31
Protokół Nr 12/07 z 4 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-12-13 09:43:07
Zarządzenie Nr 135/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2007-12-06 12:52:07
Zarządzenie Nr 134/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2007-12-06 12:50:02
STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2007-2013 Robert Lange 2007-12-05 09:30:23
STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2007-2013 Robert Lange 2007-12-05 09:28:43
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-05 09:27:30
Protokół Nr XII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 23 listopada 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-12-05 07:56:40
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-2020 Robert Lange 2007-12-03 10:14:31
Zarządzenie Nr 130/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 18:44:21
Zarządzenie Nr 128/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu Robert Lange 2007-12-02 18:36:18
Zarządzenie Nr 125/07 z 15 listopada 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2008 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Robert Lange 2007-12-02 18:33:30