Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
196 Nr XXVI/196/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Stargard Szczeciński” Robert Lange 2005-04-01 21:32:34
195 Nr XXVI/195/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński” Robert Lange 2005-04-01 21:18:18
194 Nr XXV/194/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Grabowo” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-04-01 21:13:30
193 Nr XXV/193/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Robert Lange 2005-04-01 21:13:05
Nr 31/05 z 14 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzący Robert Lange 2005-04-01 21:11:12
Nr 30/05 z 14 marca 2005 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2005-04-01 21:08:03
Nr 29/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu „Aglomeracji Stargard Szczeciński” stanowiącej integralną część „Krajoweg Robert Lange 2005-04-01 21:04:51
Nr 28/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy St Robert Lange 2005-04-01 20:58:21
Nr 27/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-04-01 20:54:29
Nr 26/05 z 25 lutego 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych Robert Lange 2005-04-01 20:50:05
Sesja Rady Gminy Nr (26) XXVI/05 z 24 marca 2005 Robert Lange 2005-03-22 08:03:39
192 Nr XXV/192/05 z dnia 25 lutego 2005 r. wzmieniajaca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-09 09:53:56
Sesja Rady Gminy Nr (25) XXV/05 z 25 lutego 2005 Robert Lange 2005-03-09 08:45:17
Sesja Rady Gminy Nr (24) XXIV/05 z 28 stycznia 2005 Robert Lange 2005-03-09 08:44:38
191 Nr XXV/191/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Sowno Nr 61/1 na rzecz najemcy oraz jego sprzedaży w drodze bezprzetar Robert Lange 2005-03-08 10:45:57
190 Nr XXV/190/05 z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie określenia stawek za jeden kilometr zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej Robert Lange 2005-03-08 10:45:04
189 Nr XXV/189/05 z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Robert Lange 2005-03-08 10:35:03
188 Nr XXV/188/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Smogolice” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-08 10:11:24
187 Nr XXV/187/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Ulikowo” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-08 10:06:31
186 Nr XXV/186/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Lubowo” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-08 10:02:19
185 Nr XXV/185/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Krąpiel” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-08 09:36:12
184 Nr XXV/184/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Grzędzice” gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-03-08 09:28:01
BIP Gmina Stargard Robert Lange 2005-03-08 08:00:41
Nr 25/05 z 18 lutego 2005 r. w sprawie odpłatności za udostępnianie świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Robert Lange 2005-02-27 11:40:42
Nr 24/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grabowo Robert Lange 2005-02-27 11:36:02
Nr 23/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego Robert Lange 2005-02-27 11:16:55
Nr 22/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Smogolice Robert Lange 2005-02-27 11:11:52
Nr 21/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grzędzice Robert Lange 2005-02-27 11:09:42
Nr 20/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Krąpiel Robert Lange 2005-02-27 11:07:53
Nr 19/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lubowo Robert Lange 2005-02-27 11:06:05
Nr 18/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ulikowo Robert Lange 2005-02-27 11:04:20
Nr 17/05 z 12 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego Robert Lange 2005-02-27 10:59:20
Nr 16/05 z 12 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Sowno Nr 61/1 na rzecz najemcy Robert Lange 2005-02-27 10:45:14
Nr 15/05 z 1 lutego 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-02-27 10:40:55
Nr 14/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przyjęcia zasad ustalania ceny i opłat za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczste Robert Lange 2005-02-27 10:29:55
Nr 12/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Robert Lange 2005-02-27 10:18:46
Nr 11/05 z 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych Robert Lange 2005-02-27 10:11:49
Nr 10/05 z 24 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte obejmujące Robert Lange 2005-02-27 09:57:31
Nr 9/05 z 20 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok Robert Lange 2005-02-27 09:47:54
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Robert Lange 2005-02-24 13:11:46