Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 154/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych Robert Lange 2008-01-04 18:04:43
Zarządzenie Nr 153/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:03:10
Zarządzenie Nr 152/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:01:08
Zarządzenie Nr 149/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszwgo przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2008-01-04 17:59:37
Zarządzenie Nr 148/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji Robert Lange 2008-01-04 17:56:39
Zarządzenie Nr 147/07 z 12 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienie kierownika OAS do realizacji programu "Uczeń na wsi..." Robert Lange 2008-01-04 17:54:40
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:52:13
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:48:02
Zarządzenie Nr 140/07 z 10 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego... Robert Lange 2008-01-04 17:42:24
Zarządzenie Nr 139/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi..." Robert Lange 2008-01-04 17:39:07
Zarządzenie Nr 138/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Społecznych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008 Robert Lange 2008-01-04 17:36:22
Zarządzenie Nr 137/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali uzytkowych Robert Lange 2008-01-04 17:32:48
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:30:21
Zarządzenie Nr 136/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszewie Robert Lange 2008-01-04 17:29:31
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:27:35
Zarządzenie Nr 132/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2008-01-04 17:25:32
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:20:19
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:18:56
Zarządzenie Nr 129/07 z 27 listopada 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-01-04 17:15:29
Zarządzenie Nr 127/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Pęzinie Robert Lange 2008-01-04 17:09:55
Zarządzenie Nr 126/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Grzędzicach Robert Lange 2008-01-04 17:08:38
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:58
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:30
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2008 ROK Robert Lange 2008-01-04 16:57:55
79 Nr XIII/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:55:44
78 Nr XIII/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński" Robert Lange 2008-01-04 16:54:38
77 Nr XIII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r." Robert Lange 2008-01-04 16:53:12
76 Nr XIII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminy Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:49:12
75 Nr XIII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-01-04 16:45:28
74 Nr XIII/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach Robert Lange 2008-01-04 16:43:57
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:37:52
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:34:01
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:32:42
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:31:00
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:12:35
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2008-01-04 16:10:22
70 Nr XII/70/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2008-01-04 16:09:54
69 Nr XII/69/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2008-01-04 16:09:21
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2008-01-04 16:08:48
67 Nr XII/67/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2008-01-04 16:08:25