Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE Robert Lange 2009-04-21 17:44:36
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-20 08:24:05
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-20 08:23:34
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Pęzino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Robert Lange 2009-04-20 07:57:15
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Pęzino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Robert Lange 2009-04-20 07:54:19
Sesja Rady Gminy Nr (27) XXVII/09 z 30 kwietnia 2009 r. Robert Lange 2009-04-17 07:51:29
Sesja Rady Gminy Nr (27) XXVII/09 z 30 kwietnia 2009 r. Robert Lange 2009-04-17 07:50:25
Protokół Nr XXVI/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 27 marca 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-04-14 15:10:00
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-10 12:48:06
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2009-04-09 10:34:50
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów Robert Lange 2009-04-09 10:33:27
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów Robert Lange 2009-04-09 10:33:06
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów Robert Lange 2009-04-09 10:32:23
Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów Robert Lange 2009-04-09 10:30:18
Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów Robert Lange 2009-04-09 10:29:35
Przebudowa drogi powiatowej Stargard-Sowno Robert Lange 2009-04-09 10:28:46
Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-04-09 10:28:26
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Robert Lange 2009-04-09 10:27:23
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Robert Lange 2009-04-09 10:27:01
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2009-04-09 10:14:16
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2009-04-09 10:13:06
Protokół Nr 27/09 z 23 marzec 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-04-09 09:24:24
Protokół Nr 27/09 z 24 marca 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-04-09 09:18:31
Protokół Nr 27/09 z 24 marca 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-04-09 09:16:26
Protokół Nr 27/09 z 25 marca 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-04-09 09:15:07
Zarządzenie Nr 47/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.. Robert Lange 2009-04-05 22:54:03
Zarządzenie Nr 33/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2009-04-05 22:52:42
Zarządzenie Nr 32/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2009-04-05 22:51:27
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 22:49:54
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. Robert Lange 2009-04-05 22:48:10
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. - dokument usunięty Robert Lange 2009-04-05 22:46:36
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. - dokument usunięty Robert Lange 2009-04-05 22:46:03
Zarządzenie Nr 11/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 22:44:35
Zarządzenie Nr 10/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-05 22:43:11
Zarządzenie Nr 9/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-05 22:41:30
Zarządzenie Nr 47/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.. Robert Lange 2009-04-05 22:39:16
Zarządzenie Nr 46/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Robert Lange 2009-04-05 22:37:04
Zarządzenie Nr 45/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2009-04-05 22:34:23
Zarządzenie Nr 44/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-05 22:32:00
Zarządzenie Nr 44/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-05 22:31:43