Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 154/09 z 24 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2009-09-26 23:07:32
Zarządzenie Nr 153/09 z 18 września 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXX/239/09 z dnia 18.09.2009 Robert Lange 2009-09-26 23:05:04
Zarządzenie Nr 151/09 z 18 września 2009 roku w sprawie okresowych ocen pracowników Robert Lange 2009-09-26 23:01:38
Zarządzenie Nr 150/09 z 18 września 2009 roku w sprawie powołania komisjii przetargowej Robert Lange 2009-09-26 22:59:45
Zarządzenie Nr 149/09 z 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zweryfikowanego projektu aglomeracji Stargard Robert Lange 2009-09-26 22:20:27
Zarządzenie Nr 148/09 z 11 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnych Robert Lange 2009-09-26 22:18:34
Zarządzenie Nr 147/09 z 9 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok oraz zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym Robert Lange 2009-09-26 22:15:22
Zarządzenie Nr 146/09 z 8 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Robert Lange 2009-09-26 22:12:56
Zarządzenie Nr 145/09 z 8 września 2009 roku w sprawie Gminnego Planu Ewakuacji Ludności, Zwierząt i Mienia Robert Lange 2009-09-26 22:09:51
Zarządzenie Nr 144/09 z 8 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Stargardzkiego Robert Lange 2009-09-26 22:07:41
Zarządzenie Nr 143/09 z 8 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Robert Lange 2009-09-26 22:04:20
Zarządzenie Nr 142/09 z 4 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2009-09-26 22:01:11
Zarządzenie Nr 141/09 z 2 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Robert Lange 2009-09-26 21:55:19
Zarządzenie Nr 141/09 z 2 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Robert Lange 2009-09-26 21:54:43
Zarządzenie Nr 140/09 z 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Robert Lange 2009-09-26 21:50:25
Zarządzenie Nr 140/09 z 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Robert Lange 2009-09-26 21:49:09
Zarządzenie Nr 140/09 z 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Robert Lange 2009-09-26 21:45:27
Zarządzenie Nr 139/09 z 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-09-26 21:40:04
Zarządzenie Nr 138/09 z 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przedstawienia RG i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. Robert Lange 2009-09-26 21:34:37
Zarządzenie Nr 137/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustrnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia ich wykazu Robert Lange 2009-09-26 21:26:55
Zarządzenie Nr 136/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układuwykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2009-09-26 21:17:59
Zarządzenie Nr 136/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układuwykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2009-09-26 21:16:55
Zarządzenie Nr 135/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana komisji konkursowej Robert Lange 2009-09-26 21:13:18
Zarządzenie Nr 135/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana komisji konkursowej Robert Lange 2009-09-26 21:12:28
Zarządzenie Nr 134/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Strachocinie Robert Lange 2009-09-26 21:10:04
Zarządzenie Nr 134/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Strachocinie Robert Lange 2009-09-26 21:06:34
Zarządzenie Nr 132/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk Robert Lange 2009-09-26 20:49:41
Zarządzenie Nr 133/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk Robert Lange 2009-09-26 20:48:55
Zarządzenie Nr 133/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk Robert Lange 2009-09-26 20:47:39
Zarządzenie Nr 132/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk Robert Lange 2009-09-26 20:43:56
Zarządzenie Nr 131/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań Robert Lange 2009-09-26 20:39:02
Zarządzenie Nr 131/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań Robert Lange 2009-09-26 20:38:39
Zarządzenie Nr 131/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań Robert Lange 2009-09-26 20:37:38
Zarządzenie Nr 130/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 305/2 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań Robert Lange 2009-09-26 20:36:05
Zarządzenie Nr 129/09 z 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminazycajnyj dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Robert Lange 2009-09-26 20:31:09
Zarządzenie Nr 128/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania projeku uchwały rady gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów organizacji kolonii dla dzieci z terenów poszkodowanych klęską powodzi. Robert Lange 2009-09-26 20:18:38
Zarządzenie Nr 127/09 z 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku. Robert Lange 2009-09-26 20:15:25
Zarządzenie Nr 127/09 z 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku. Robert Lange 2009-09-26 20:14:56
Zarządzenie Nr 126/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych Robert Lange 2009-09-26 20:12:47
Zarządzenie Nr 125/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy uchylającej uchwalę w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych wobec wójta Robert Lange 2009-09-26 20:07:56