Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 63/07 z 18 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały nrady gminy w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego. Robert Lange 2007-07-08 18:47:14
45 Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 08:07:03
48 Nr IX/48/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Robert Lange 2007-07-06 08:06:07
47 Nr IX/47/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty poręczenia Robert Lange 2007-07-06 08:04:00
46 Nr IX/46/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego Robert Lange 2007-07-06 08:01:52
45 Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:57:54
44 Nr IX/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:54:15
44 Nr IX/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:53:59
43 Nr IX/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-07-06 07:41:23
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-06-25 07:53:45
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-06-25 07:48:20
Zarządzenie Nr 68/07 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej Robert Lange 2007-06-23 15:25:45
Zarządzenie Nr 66/07 z 20 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-06-23 15:24:06
Zarządzenie Nr 65/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy zmieniające Uchwałe Nr V/26/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. Robert Lange 2007-06-23 15:14:43
Zarządzenie Nr 64/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia kwoty poręczenia Robert Lange 2007-06-23 15:12:14
Zarządzenie Nr 62/07 z 18 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiacej własność gminy Robert Lange 2007-06-23 15:06:36
Zarządzenie Nr 61/07 z 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2007-06-23 14:59:53
Zarządzenie Nr 60/07 z 11 czerwca 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławaników Robert Lange 2007-06-23 14:58:10
Zarządzenie Nr 59/07 z 8 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wywoławczej stawki najmu lokalu użytkowego - sklep przeznaczonego do oddania w najem w drodzerokowań. Robert Lange 2007-06-23 14:56:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzju kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2007-06-23 14:43:54
Protokół Nr VIII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 maja 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-06-22 13:52:37
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-06-20 15:31:23
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2007-06-20 15:30:20
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV Robert Lange 2007-06-17 19:58:50
Remont poszycia dachowego na obiekcie szkolnym w Sownie i w Koszewie Robert Lange 2007-06-17 19:58:28
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2007-06-14 07:50:02
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2007-06-12 15:21:33
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2007-06-12 15:19:20
Protokół Nr 7/07 z 23 maja 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-06-12 09:36:53
Protokół Nr VIII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 maja 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-06-12 09:35:04
OBWIESZCZENIE - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce położonej w miejscowości Pęzino” Robert Lange 2007-06-06 16:44:36
O B W I E S Z C Z E N I E - KONKURS „NAJESTETYCZNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA” Robert Lange 2007-06-06 16:40:57
WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI ZA 2006 R Robert Lange 2007-06-06 16:36:05
Protokół Nr VIII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 maja 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-06-06 16:25:08
Zarządzenie Nr 57/07 z 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy Robert Lange 2007-06-06 08:03:44
Zarządzenie Nr 58/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2007-06-06 07:54:10
Zarządzenie Nr 57/07 z 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy Robert Lange 2007-06-06 07:50:50
Zarządzenie Nr 56/07 z 30 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-06-06 07:48:45
Zarządzenie Nr 55/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2007-06-06 07:42:31
Zarządzenie Nr 54/07 z 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2007-06-06 07:40:15