Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 49/09 z 30 marca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXVI/209/09 z dnia 27.03.2009 Robert Lange 2009-05-12 07:33:53
Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-05-12 07:31:21
Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-05-12 07:30:34
Zarządzenie Nr 38/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie zatwiedzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Robert Lange 2009-05-12 07:27:30
213 Nr XXVII/213/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nierucho0mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-05-12 07:17:04
212 Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin Robert Lange 2009-05-12 07:15:32
211 Nr XXVII/211/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Robert Lange 2009-05-12 07:13:25
210 Nr XXVII/210/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 Robert Lange 2009-05-12 07:12:06
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:55:09
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:53:06
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:51:21
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:51:13
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:43:14
Protokół Nr 28/09 z 20 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-05-11 08:58:40
Protokół Nr 28/09 z 21 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-05-11 08:57:35
Protokół Nr 28/09 z 22 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-05-11 08:56:28
OBWIESZCZENIE numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2009-05-08 17:26:23
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko Robert Lange 2009-05-07 20:10:50
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko Robert Lange 2009-05-07 20:09:56
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE Robert Lange 2009-05-07 19:57:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:43:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:43:34
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Robert Lange 2009-04-30 09:42:54
Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Krąpiel Robert Lange 2009-04-30 09:42:23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:40:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:40:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:39:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:39:37
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Warchlino, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Robert Lange 2009-04-30 09:35:26
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Pęzino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Robert Lange 2009-04-30 09:31:18
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-04-28 10:29:03
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowie drogi powiatowej nr 1709Z Stargard - Sowno Robert Lange 2009-04-28 07:34:09
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w obrębie ewidencyjnym Sowno Robert Lange 2009-04-27 21:47:02
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:19:32
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:18:24
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:18:10
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:17:42
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:17:02
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:15:04
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-04-27 12:14:21