Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 09:02:24
215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 09:02:07
214 Nr XXIX/214/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Lange 2005-07-08 09:01:32
załącznik nr 4 - Obręb Żarowo Robert Lange 2005-07-08 08:54:42
załącznik nr 3 - Obręb Żarowo Robert Lange 2005-07-08 08:53:24
załącznik nr 2 - Obręb Grzędzice Robert Lange 2005-07-08 08:52:38
załącznik nr 1 - Obręb Grzędzice Robert Lange 2005-07-08 08:49:53
Załącznik str. 2 projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:32:25
Załącznik str. 1 projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:27:27
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 08:23:40
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:22:19
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 08:22:03
216 Nr XXVIII/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 07:59:51
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 07:56:15
Sesja Rady Gminy Nr (29) XXIX/05 z 24 czerwca 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:13:04
Sesja Rady Gminy Nr (28) XXVIII/05 z 31 maja 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:07:59
Sesja Rady Gminy Nr (27) XXVII/05 z 29 kwietnia 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:03:03
213 Nr XXVIII/213/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 10:17:23
212 Nr XXVIII/212/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2005-07-07 10:13:51
211 Nr XXVIII/211/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów Robert Lange 2005-07-07 10:10:36
210 Nr XXVIII/210/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej Robert Lange 2005-07-07 09:49:30
209 Nr XXVIII/209/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 09:46:15
208 Nr XXVIII/208/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminneg Robert Lange 2005-07-07 09:41:00
207 Nr XXVIII/207/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipnik Robert Lange 2005-07-07 09:38:34
206 Nr XXVIII/206/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 09:35:56
205 Nr XXVIII/205/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 09:33:04
2005-07-19 13:00 PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2005-06-30 09:10:45
2005-07-07 13:00 PRZETARG OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD - dokument usunięty Robert Lange 2005-06-21 08:13:54
2005-03-14 13:00 PRZETARG NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU Robert Lange 2005-05-23 10:49:26
Ilnicki Emilian Robert Lange 2005-05-16 00:12:20
Stelmasik Józef Robert Lange 2005-05-15 23:55:09
Kochaniec Adam Robert Lange 2005-05-15 23:48:11
Kuźma Władysław Robert Lange 2005-05-15 23:42:48
Nyks Ksawery - dokument usunięty Robert Lange 2005-05-15 23:34:05
Grzaśko Ryszard Robert Lange 2005-05-15 23:24:18
Klim Roman Robert Lange 2005-05-15 23:19:23
Kucaj Elżbieta Robert Lange 2005-05-15 23:11:58
Piotrowski Euganiusz Robert Lange 2005-05-15 23:05:19
Włodarczyk-Zakierska Anita Robert Lange 2005-05-15 22:59:36
Grabski Bogdan - dokument usunięty Robert Lange 2005-05-15 22:50:56