Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 8/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-01-19 17:51:27
Zarządzenie Nr 8/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-01-19 17:49:27
Zarządzenie Nr 7/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-01-19 17:48:02
Zarządzenie Nr 6/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Robert Lange 2007-01-19 17:47:22
Zarządzenie Nr 5/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego Robert Lange 2007-01-19 17:45:38
Zarządzenie Nr 4/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odsrąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Robert Lange 2007-01-19 17:44:12
Zarządzenie Nr 4/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odsrąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Robert Lange 2007-01-19 17:43:09
Zarządzenie Nr 8/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów aydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-01-19 17:41:58
Zarządzenie Nr 3/07 z 9 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2007-01-19 17:40:07
Zarządzenie Nr 7/07 z 15 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-01-19 17:39:04
Zarządzenie Nr 6/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Robert Lange 2007-01-19 17:33:16
Zarządzenie Nr 5/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego Robert Lange 2007-01-19 17:31:11
Zarządzenie Nr 4/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odsrąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Robert Lange 2007-01-19 17:29:53
Zarządzenie Nr 3/07 z 9 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2007-01-19 17:29:17
Zarządzenie Nr 5/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego Robert Lange 2007-01-19 17:28:49
Zarządzenie Nr 4/07 z 12 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odsrąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Robert Lange 2007-01-19 17:27:50
Zarządzenie Nr 3/07 z 9 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2007-01-19 17:24:31
Zarządzenie Nr 2/07 z 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2007-01-19 17:20:44
2007 Robert Lange 2007-01-19 17:13:15
Nr 16/06 z 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 17:12:33
Budżet 2007 + załaczniki 6, 7, 8, 9, 10 Robert Lange 2007-01-19 17:10:28
Budżet 2007 + załączniki 1, 2, 3, 4, 5 Robert Lange 2007-01-19 17:07:17
Budżet 2007 Robert Lange 2007-01-19 17:02:10
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 10:00:58
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 10:00:44
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:59:14
11 Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:57:44
11 Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:53:14
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 09:51:18
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2007 ROK Robert Lange 2007-01-19 01:39:38
Sesja Rady Gminy Nr ( 3) III/06 z 29 grudnia 2006 r. Robert Lange 2007-01-19 01:38:01
16 Nr III/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2007 Robert Lange 2007-01-19 01:37:23
15 Nr III/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich Robert Lange 2007-01-19 01:36:13
13 Nr III/13/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.” Robert Lange 2007-01-19 01:33:53
12 Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. Robert Lange 2007-01-19 01:32:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2007-01-19 01:30:20
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:27:27
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:27:01
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:26:10
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:25:36