Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
276 Nr XXXV/276/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/147/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-14 20:50:36
275 Nr XXXV/275/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-14 20:49:41
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:37:54
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:36:53
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:35:54
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:47:57
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:46:01
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:45:16
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2010-03-12 08:43:56
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2010-03-09 08:00:03
Projekt planu miejscowego - dokument usunięty Robert Lange 2010-03-05 16:42:42
Prognoza oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Robert Lange 2010-03-05 16:40:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-03-05 16:35:25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-03-05 16:15:36
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-03-05 08:15:13
Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 1 marca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-03-05 00:44:41
Zarządzenie Nr 46/10 z dnia 1 marca w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Robert Lange 2010-03-05 00:44:06
Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 1 marca w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-03-05 00:42:37
Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 26 lutego w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły Robert Lange 2010-03-05 00:41:56
Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-05 00:40:28
Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-05 00:39:20
Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-05 00:38:07
Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-05 00:36:26
Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 18 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-03-05 00:35:02
Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 18 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-03-05 00:33:32
Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 15 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2010-03-05 00:32:08
Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 11 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2010-03-05 00:31:13
Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 8 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powołania instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-03-05 00:30:06
Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 4 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Wierzchląd Robert Lange 2010-03-05 00:28:44
Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 4 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2010-03-05 00:27:21
Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 3 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Robert Lange 2010-03-05 00:21:29
Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 3 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Robert Lange 2010-03-05 00:19:10
Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 3 lutego w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2010-03-05 00:16:15
Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 3 lutego w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2010-03-05 00:15:18
Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/201/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2010-03-05 00:12:30
Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/144/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-05 00:11:16
Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/147/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-05 00:09:48
Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/188/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudniao 2008 r. Robert Lange 2010-03-05 00:08:41
Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 1 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2010-03-05 00:07:24
Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 1 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2010-03-05 00:06:18