Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwia ? System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd ? Skalin - Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie Robert Lange 2009-03-10 08:32:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwia Koszewo, Koszewko do Wierzchlądu. Robert Lange 2009-03-10 08:32:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 361/3, 361/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-10 08:32:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Witkowo Robert Lange 2009-03-10 08:32:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie istniejącej infrastruktury 0,4kV i 15kV w obrębie planowanej inwestycji, w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:31:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, Robert Lange 2009-03-10 08:31:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci wodociągowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo Robert Lange 2009-03-10 08:31:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzju kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-03-10 08:31:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa odcinka sieci wodociągowej położonej w obrębie geodezyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:31:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Witkowo Robert Lange 2009-03-10 08:30:59
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych Robert Lange 2009-03-10 08:30:47
Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowo-gospodarczych na terenie działek nr 509/1 i 509/2; obręb Pęzino Robert Lange 2009-03-10 08:30:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:29:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie ewidencyjnym Witkowo Robert Lange 2009-03-10 08:29:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwia Robert Lange 2009-03-10 08:28:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na terenie działek nr 8/1, 8/2, 12, 16, 5/2, 5/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński, polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia działki nr 5/7 Robert Lange 2009-03-10 08:28:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej w obrębie Skalin oraz Kunowo Robert Lange 2009-03-10 08:28:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej energetycznej położonej w obrębie ewidencyjnym Barzkowice Robert Lange 2009-03-10 08:27:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:27:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie dla inwestycji polegającej na budowie budynku szatni sportowej wraz z przyłączami: wodnokanalizacyjnymi, energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia zewnętrznego w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2009-03-10 08:27:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Święte Krąpiel ?Trzebiatów - Pęzino Robert Lange 2009-03-10 08:24:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla potrzeb budynków w Grzędzicach i Żarowie Robert Lange 2009-03-10 08:24:00
Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego Robert Lange 2009-03-10 08:23:22
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Robert Lange 2009-03-09 22:07:23
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Koszewko Robert Lange 2009-03-09 22:06:06
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Rogowo Robert Lange 2009-03-09 22:05:46
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Małkocin Robert Lange 2009-03-09 22:05:23
WYKAZ Nieruchomości części przeznaczonej do wydzierżawienia Robert Lange 2009-03-09 22:04:58
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla Gminy Stargard Szczeciński w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Robert Lange 2009-03-09 22:03:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla Gminy Stargard Szczeciński w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Robert Lange 2009-03-09 22:02:40
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dot. odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej Robert Lange 2009-03-09 22:00:37
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Robert Lange 2009-03-09 22:00:13
Komunikat o wykazie lokalu użytkowego do wynajmu Robert Lange 2009-03-09 21:58:40
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-09 21:56:26
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obejmującej tereny przeznaczone na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Krąpiel Robert Lange 2009-03-09 21:55:05
INFORMACJA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2009-03-09 21:53:31
ZAWIADOMIENIE w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników PGR Robert Lange 2009-03-09 21:52:55
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE. Robert Lange 2009-03-09 21:51:38
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE Robert Lange 2009-03-09 21:50:23
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE. Robert Lange 2009-03-09 21:49:22