Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2008-02-06 09:13:07
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2008-02-06 09:09:41
2008 Robert Lange 2008-02-04 08:24:35
- dokument usunięty Robert Lange 2008-02-04 08:19:56
93 Nr XIV/93/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Robert Lange 2008-02-04 08:19:29
- dokument usunięty Robert Lange 2008-02-04 08:16:43
92 Nr XIV/92/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-04 08:14:19
91 Nr XIV/91/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte Robert Lange 2008-02-04 08:13:20
90 Nr XIV/90/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno Robert Lange 2008-02-04 08:10:09
89 Nr XIV/89/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-04 08:02:36
88 Nr XIV/88/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Robert Lange 2008-02-04 07:59:53
87 Nr XIV/87/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko Robert Lange 2008-02-04 07:50:32
86 Nr XIV/86/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-04 07:48:33
85 Nr XIV/85/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte Robert Lange 2008-02-04 07:46:57
85 Nr XIV/85/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte Robert Lange 2008-02-04 07:41:20
84 Nr XIV/84/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Robert Lange 2008-02-04 07:34:35
83 Nr XIV/83/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-02-04 07:31:33
82 Nr XIV/82/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej regulaminu utrzymania czystości i oprządku na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-02-04 07:27:30
81 Nr XIV/81/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2008-02-04 07:19:52
27.12.2007-09.01.2008 z zakresu przestrzegania procedur kontroli wydatków oraz celowości podejmowania zobowiazań finansowych Robert Lange 2008-02-01 07:58:45
27.12.2007-09.01.2008 z zakresu przestrzegania procedur kontroli wydatków oraz celowości podejmowania zobowiazań finansowych Robert Lange 2008-02-01 07:58:29
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”, Robert Lange 2008-01-28 21:31:12
Główny Księgowy Robert Lange 2008-01-28 13:18:09
Główny Księgowy Robert Lange 2008-01-28 13:10:40
Główny Księgowy Robert Lange 2008-01-28 13:07:34
Główny Księgowy (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_) Robert Lange 2008-01-28 13:06:45
Główny Księgowy Robert Lange 2008-01-28 13:06:11
Pracownik socjalny - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-25 10:15:11
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Robert Lange 2008-01-25 10:14:52
Pracownik socjalny - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-25 10:11:52
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Robert Lange 2008-01-25 10:07:42
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Robert Lange 2008-01-25 10:05:43
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-25 10:03:38
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-25 10:03:15
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-25 10:03:05
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2008-01-25 09:58:27
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-01-25 09:53:19
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2008-01-25 08:27:59
Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2008-01-25 07:55:34
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2008-01-25 07:45:09