Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
194 Nr XXIV/194/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierczenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2009-03-20 17:54:38
204 Nr XXV/204/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2009-03-20 17:42:36
203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 17:40:38
202 Nr XXV/202/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Robert Lange 2009-03-20 17:39:45
201 Nr XXV/201/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice Robert Lange 2009-03-20 17:37:31
200 Nr XXV/200/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin Robert Lange 2009-03-20 17:35:54
199 Nr XXV/199/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu placu zabaw w Rogowie Robert Lange 2009-03-20 17:34:09
198 Nr XXIV/198/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 17:32:36
197 Nr XXIV/197/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 17:31:11
196 Nr XXIV/196/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie Robert Lange 2009-03-20 17:29:46
195 Nr XXIV/195/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2009-03-20 17:28:05
194 Nr XXIV/194/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierczenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2009-03-20 17:26:28
Sesja Rady Gminy Nr (26) XXVI/08 z 27 marca 2009 r. Robert Lange 2009-03-20 17:16:16
Sesja Rady Gminy Nr (26) XXVI/08 z 27 marca 2009 r. Robert Lange 2009-03-20 17:15:18
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-03-18 15:17:22
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-03-18 15:15:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Kiczarowo Robert Lange 2009-03-16 18:40:55
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Kiczarowo Robert Lange 2009-03-16 18:40:33
Protokół Nr XXV/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 27 lutego 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-03-16 12:23:59
Protokół Nr 25/08 z 26 stycznia 2009 r. posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-03-16 12:22:10
Protokół Nr 24/08 z 22 grudnia 2008 r. posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-03-16 12:21:49
Protokół Nr 23/08 z 10 grudnia 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-03-16 12:21:26
Protokół Nr 26/09 z 23 luty 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-03-16 12:19:14
Protokół Nr 26/08 z 24 lutego 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-03-16 12:13:54
Protokół Nr 26/08 z 25 lutego 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-03-16 12:12:37
OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z budową węzłów kablowych i złącz kablowych 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej infrastruktury w obrębie ewidencyjnym Żarowo Robert Lange 2009-03-11 19:55:25
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-10 13:04:30
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-10 13:03:07
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-10 12:50:21
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-10 12:50:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowiy sieci elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowym, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Żarowo Robert Lange 2009-03-10 08:34:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowiy sieci elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowym, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Tychowo Robert Lange 2009-03-10 08:34:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku szatni sportowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2009-03-10 08:34:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2009-03-10 08:34:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce mostu oraz budowie w jego miejsce nowego zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Sowno Robert Lange 2009-03-10 08:33:52
OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w Grzędzicach i Żarowie Robert Lange 2009-03-10 08:33:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwia Robert Lange 2009-03-10 08:33:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo Robert Lange 2009-03-10 08:33:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:33:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowia sieci elektroenergetycznej do zasilenia planowanych budynków mieszkalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-03-10 08:33:00