Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 24/06 z 2 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia upoważnienia Robert Lange 2006-04-23 22:40:52
Nr 23/06 z 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Robert Lange 2006-04-23 22:24:29
Nr 22/06 z 17 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych Robert Lange 2006-04-23 22:17:27
Nr 21/06 z 14 lutego 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały Robert Lange 2006-04-23 22:07:35
Nr 20/06 z 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pęzinie imienia Mikołaja Kopernika. Robert Lange 2006-04-23 21:46:39
Nr 19/06 z 10 lutego 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzier Robert Lange 2006-04-23 21:30:06
Nr 18/06 z 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2006-04-23 21:18:09
Nr 17/06 z 3 lutego 2006 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2006-04-23 21:03:57
Nr 16/06 z 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2006-04-23 20:30:12
Nr 16/06 z 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-23 20:29:13
Nr 16/06 z 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2006-04-23 20:19:42
Nr 14/06 z 20 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok. Robert Lange 2006-04-23 20:09:44
Nr 13/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2006-04-23 19:40:58
Nr 12/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2006-04-23 15:10:21
Nr 11/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyle Robert Lange 2006-04-23 14:55:42
Nr 10/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległ Robert Lange 2006-04-23 14:40:33
Nr 9/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Robert Lange 2006-04-23 14:32:29
Nr 8/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Robert Lange 2006-04-23 14:21:05
Nr 7/06 z 12 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok Robert Lange 2006-04-23 13:53:58
Nr 6/06 z 12 stycznia 2006 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2006-04-23 13:48:03
Nr 5/06 z 12 stycznia 2006 r. w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora. Robert Lange 2006-04-23 13:42:34
Nr 4/06 z 12 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Stowarzyszenia „OAZ Robert Lange 2006-04-23 13:22:00
Nr 3/06 z 5 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2006-04-23 12:56:51
Nr 2/06 z 4 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Robert Lange 2006-04-23 12:56:22
Nr 1/06 z 4 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2006-04-23 12:55:36
2006 Robert Lange 2006-04-23 12:35:25
2006-05-24 12.00 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości PĘZINO 263/3 o pow. 0,5929 ha KW Nr 85777. - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:11:35
2006-05-24 12.30 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości SOWNOi 142/5 o pow. 0,3959 ha KW Nr 86502 - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:09:38
2006-05-24 13.00 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż zabudowanej nieruchomoście KRĄPIEL 3/12 o pow. 0,3086 ha KW Nr 97940 - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:06:40
267 Nr XXXVI/267/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Robert Lange 2006-04-19 22:20:31
266 Nr XXXVI/266/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowa Robert Lange 2006-04-19 22:14:35
265 Nr XXXVI/265/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia upoważnienia Robert Lange 2006-04-19 22:01:48
264 Nr XXXVI/264/06 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy Robert Lange 2006-04-19 21:58:33
263 Nr XXXVI/263/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy Robert Lange 2006-04-19 21:54:51
262 Nr XXXVI/262/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-19 21:50:45
261 Nr XXXVI/261/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami Robert Lange 2006-04-19 21:45:09
260 Nr XXXVI/260/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2006-04-19 21:41:30
2006-04-14 10.00 Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży z opieką do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-13 10:19:34
2006-02-24 13:00 Przetarg na OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ Robert Lange 2006-04-12 10:48:21
2006-03-09 13:00 Przetarg na OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2006-04-12 10:44:42