Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 30/09 z 22 czerwca 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-07-08 09:26:29
Protokół Nr 30/09 z 23 czerwiec 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-07-08 09:24:40
Protokół Nr 30/09 z 23 czerwiec 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-07-08 09:24:28
Protokół Nr 30/09 z 24 czerwca 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-07-08 09:23:18
Sprostowanie do Protokołu Nr 29/09 z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się w dniu 27 maja 2009 roku Robert Lange 2009-07-08 09:17:49
Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 26 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 - dokument usunięty Robert Lange 2009-07-08 09:14:58
PRZEWOZY SZKOLNE 2009-2012 Robert Lange 2009-07-07 17:45:01
231 Nr XXIX/231/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Robert Lange 2009-07-06 16:32:49
230 Nr XXIX/230/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-07-06 16:31:29
230 Nr XXIX/230/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-07-06 16:29:29
229 Nr XXIX/229/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie poboru podaków w drodze inkasa Robert Lange 2009-07-06 16:25:10
228 Nr XXIX/228/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Robert Lange 2009-07-06 16:23:18
226 Nr XXIX/226/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Robert Lange 2009-07-06 16:21:32
227 Nr XXIX/227/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2009-07-06 16:19:49
226 Nr XXIX/226/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Robert Lange 2009-07-06 16:19:15
227 Nr XXIX/227/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2009-07-06 16:16:34
225 Nr XXIX/225/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno Robert Lange 2009-07-06 16:15:09
224 Nr XXIX/224/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 roku Robert Lange 2009-07-06 16:12:55
224 Nr XXIX/224/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 roku Robert Lange 2009-07-06 16:11:41
223 Nr XXIX/223/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargarde Szczeciński do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybazkiej Robert Lange 2009-07-06 16:06:43
222 Nr XXIX/222/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiczarowo Robert Lange 2009-07-06 16:04:48
221 Nr XXIX/221/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Strachocin działka nr 355 Robert Lange 2009-07-06 15:59:24
REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH Robert Lange 2009-07-06 15:52:53
REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH Robert Lange 2009-07-06 15:52:16
220 Nr XXIX/220/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Robert Lange 2009-07-06 15:49:14
219 Nr XXIX/219/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych Robert Lange 2009-07-06 15:45:31
219 Nr XXIX/219/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych Robert Lange 2009-07-06 15:43:40
218 Nr XXIX/218/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2009-07-06 15:40:39
Kazimierz Szarżanowicz Robert Lange 2009-07-06 15:34:50
Jerzy Wojciechowski Robert Lange 2009-07-06 15:33:19
Kazimierz Szarżanowicz Robert Lange 2009-07-06 15:30:46
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Bartosz Rudnicki 2009-07-02 10:12:40
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paweł Kłobus 2009-06-30 07:21:56
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Bartosz Rudnicki 2009-06-26 14:40:57
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZICACH Robert Lange 2009-06-25 18:46:56
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZICACH Robert Lange 2009-06-25 18:44:33
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZICACH Robert Lange 2009-06-25 18:43:50
Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego mającego na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania decyzji Robert Lange 2009-06-25 18:40:37
Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego mającego na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania decyzji Robert Lange 2009-06-25 18:40:10
Zapytanie ofertowe Robert Lange 2009-06-25 18:34:23