Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński, w miej Robert Lange 2006-04-28 16:11:03
2006-03-21 10:00 Ustny przetarg na najem lokalu użytkowego nr 5 w Rogowie Robert Lange 2006-04-27 08:00:15
2005-11-21 15:30 Rokowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Tychowo, oznaczonej numerem działki 145/2 o pow. 0,1519 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 77199 Robert Lange 2006-04-26 22:19:32
2005-10-25 11:00 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KRĄPIEL, oznaczonej numerem działki 3/12 o pow. 0,3086 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 97940 Robert Lange 2006-04-26 22:18:39
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Robert Lange 2006-04-26 07:50:26
Sesja Rady Gminy Nr (36) XXXVI/06 z 31 marca 2006 Robert Lange 2006-04-25 09:02:34
Sesja Rady Gminy Nr (37) XXXVII/06 z 28 kwietnia 2006 Robert Lange 2006-04-25 08:56:29
2006-01-10 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawa nabiału do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 23:18:44
2005-12-21 12:00 Przetarg na sprzedaż i dostawę ziemniaków do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 23:14:04
2005-12-21 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawę warzyw i owoców do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 23:11:16
2005-12-15 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni szkół podstawowych w Pęzinie i Grzędzicach Robert Lange 2006-04-24 23:08:48
2005-12-15 11:30 Przetarg na sprzedaż i dostawa opału stałego do kotłowni szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-24 23:07:52
2005-12-20 12:00 Przetarg na sprzedaż i dostawę artykułów sypkich i produktów spożywczych do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 22:59:40
2005-12-20 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawę mięsa, wyrobów mięsnych i drobiowych do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 22:56:34
2006-01-10 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawa nabiału do Kuchni Gminnej w Pęzinie - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-24 22:50:39
2005-12-19 11:30 Przetarg na sprzedaż i dostawa nabiału do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 22:46:48
2005-12-19 13:00 Przetarg na sprzedaż i dostawa naczyń jednorazowych i worków na śmieci do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 22:43:45
2005-12-19 10:00 Przetarg na sprzedaż i dostawa pieczywa do Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2006-04-24 22:40:07
2005-12-09 10:00 Przetarg na sprzedaż artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości do szkół prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-24 22:35:23
2005-12-09 10:00 Przetarg na sprzedaż artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości do szkół prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-24 22:33:05
2005-12-06 10:00 Przetarg na sprzedaż oleju napędowego do autobusu szkolnego, samochodu Fiat Ducato oraz samochodu Renaut Master Robert Lange 2006-04-24 22:28:50
Nr 43/06 z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości w celu regulacji przebiegu drogi. Robert Lange 2006-04-24 22:01:32
Nr 42/06 z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2006-04-24 21:51:20
Nr 41/06 z 1o kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Pęzinie. Robert Lange 2006-04-24 21:42:58
Nr 40/06 z 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych. Robert Lange 2006-04-24 01:39:02
Nr 39/06 z 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2006-04-24 01:32:19
Nr 38/06 z 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVI/266/06 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2006 r. Robert Lange 2006-04-24 01:26:40
Nr 37/06 z 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2006-04-24 01:26:03
Nr 36/06 z 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wywoławczej stawki najmu lokalu użytkowego - sklep przeznaczonego do oddania w najem w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego Robert Lange 2006-04-24 00:59:39
Nr 35/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Robert Lange 2006-04-24 00:44:09
Nr 34/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Robert Lange 2006-04-24 00:36:20
Nr 33/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wyda Robert Lange 2006-04-24 00:29:43
Nr 32/06 z 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r. Robert Lange 2006-04-24 00:17:16
Nr 31/06 z 14 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciń Robert Lange 2006-04-24 00:12:34
Nr 30/06 z 14 marca 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Stargard Szczeciński na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Robert Lange 2006-04-24 00:06:50
Nr 29/06 z 14 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wyb Robert Lange 2006-04-24 00:00:02
Nr 28/06 z 13 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2006-04-23 23:47:44
Nr 27/06 z 6 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy. Robert Lange 2006-04-23 23:39:04
Nr 26/06 z 6 marca 2006 r. w „sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2006-04-23 23:30:06
Nr 25/06 z 2 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały. Robert Lange 2006-04-23 22:41:56