Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
257 Nr XXXII/257/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Robert Lange 2009-11-28 11:10:03
256 Nr XXXII/256/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa Robert Lange 2009-11-28 11:05:55
255 Nr XXXII/255/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-11-28 11:02:14
254 Nr XXXII/254/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2009-11-28 10:57:58
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:13:08
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:12:57
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:12:41
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:12:05
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:11:38
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:10:39
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:08:58
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-11-25 13:07:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2009-11-23 22:27:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2009-11-23 22:26:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Trzebiatów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Robert Lange 2009-11-23 08:13:18
Sesja Rady Gminy Nr (32) XXXII/09 z 20 listopada 2009 r. Zofia Stoczkowska 2009-11-17 09:49:51
Sesja Rady Gminy Nr (32) XXXII/09 z 20 listopada 2009 r. Zofia Stoczkowska 2009-11-17 09:49:07
Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-16 19:44:54
Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-16 19:37:51
Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-16 19:37:08
Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-16 19:36:50
Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 23 października 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-11-14 18:25:55
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-12 16:06:54
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-12 16:03:38
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-12 16:02:35
aaa - dokument usunięty Robert Lange 2009-11-12 16:01:00
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-12 15:59:17
aaa - dokument usunięty Robert Lange 2009-11-12 15:58:56
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs nie został rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-11-12 15:55:40
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR GEOD. 214 W MAŁKOCINIE ORAZ NA DZ. NR. GEOD. 306/1, 313, 316 W OBR. WARCHLINO, GM. STARGARD SZCZECIŃSKI WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR GEOD. 320/5, 339/2, 339/4, 340, 341, 675/4, 688 POŁOŻONYCH W OBR. WARCHLINO GM. STARGARD SZCZECIŃSKI Bartosz Rudnicki 2009-11-09 14:01:22
Protokół Nr 32/09 z 19 października 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-11-08 20:14:03
Protokół Nr 32/09 z 20 października 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-11-08 20:12:29
Protokół Nr 32/09 z 21 października 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-11-08 20:09:08
Protokół Nr 32/09 z 21 października 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-11-08 20:03:05
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo Robert Lange 2009-11-06 09:53:46
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo Robert Lange 2009-11-06 09:53:13
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo Robert Lange 2009-11-06 09:52:56
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-11-06 08:45:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-06 08:36:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Robert Lange 2009-11-05 16:51:40