Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 107/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-13 09:25:21
Zarządzenie Nr 107/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-13 09:24:43
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Smogolice 125/9 Robert Lange 2009-07-13 07:43:12
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Smogolice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Robert Lange 2009-07-13 07:40:30
Zarządzenie Nr 106/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXIX/230/09 z dnia 26.06.2009 Robert Lange 2009-07-09 14:32:48
Zarządzenie Nr 105/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-09 14:32:03
Zarządzenie Nr 104/09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie autopoprawki do prejektu uchwały XXIX/230/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-07-09 14:31:27
Zarządzenie Nr 103/09 z 17 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-07-09 14:30:46
Zarządzenie Nr 111/09 z 1 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędziach Robert Lange 2009-07-09 14:27:58
Zarządzenie Nr 110/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego Robert Lange 2009-07-09 14:26:23
Zarządzenie Nr 109/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego Robert Lange 2009-07-09 14:24:33
Zarządzenie Nr 106/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXIX/230/09 z dnia 26.06.2009 Robert Lange 2009-07-09 14:22:03
Zarządzenie Nr 104/09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie autopoprawki do prejektu uchwały XXIX/230/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-07-09 14:19:53
Zarządzenie Nr 105/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-09 14:19:36
Zarządzenie Nr 104/09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie autopoprawki do prejektu uchwały XXIX/230/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-07-09 14:17:49
Zarządzenie Nr 103/09 z 17 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-07-09 14:15:18
Zarządzenie Nr 102/09 z 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej Robert Lange 2009-07-09 14:13:09
Zarządzenie Nr 101/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2009-07-09 14:11:54
Zarządzenie Nr 99/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2009-07-09 14:10:00
Zarządzenie Nr 98/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Robert Lange 2009-07-09 14:08:49
Zarządzenie Nr 97/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno Robert Lange 2009-07-09 14:07:34
Zarządzenie Nr 96/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 roku Robert Lange 2009-07-09 14:05:47
Zarządzenie Nr 95/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Robert Lange 2009-07-09 14:04:39
Zarządzenie Nr 94/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiczarowo Robert Lange 2009-07-09 14:02:32
Zarządzenie Nr 93/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Strachocin działka nr 355 Robert Lange 2009-07-09 14:00:38
Zarządzenie Nr 92/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargarde Szczeciński do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Robert Lange 2009-07-09 13:58:21
Zarządzenie Nr 91/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Robert Lange 2009-07-09 13:56:57
Zarządzenie Nr 90/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2009-07-09 13:55:21
Zarządzenie Nr 89/09 z 8 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego Robert Lange 2009-07-09 13:52:54
Zarządzenie Nr 88/09 z 2 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Robert Lange 2009-07-09 13:51:17
Zarządzenie Nr 87/09 z 2 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych Robert Lange 2009-07-09 13:50:00
Zarządzenie Nr 86/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-09 13:47:25
Zarządzenie Nr 85/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykowczego budżetu do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/09 z dnia 29.05.2009 r. Robert Lange 2009-07-09 13:46:20
Zarządzenie Nr 86/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-07-09 13:45:13
Zarządzenie Nr 85/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykowczego budżetu do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/09 z dnia 29.05.2009 r. Robert Lange 2009-07-09 13:42:04
Zarządzenie Nr 84/09 z 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzedu Gminy Robert Lange 2009-07-09 13:38:57
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w obrębach Małkocin i Wierzchląd. Robert Lange 2009-07-09 13:29:58
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w obrębach Małkocin i Wierzchląd. Robert Lange 2009-07-09 13:29:23
Pracownik ds. administracji, promocji, monitoringu - dokument usunięty Robert Lange 2009-07-08 18:07:30
WIR Pracownik ds. administracji, promocji, monitoringu - dokument usunięty Robert Lange 2009-07-08 18:05:17