Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:56:48
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:56:34
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:56:05
WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Robert Lange 2009-11-30 08:54:07
WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Robert Lange 2009-11-30 08:52:47
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:47:46
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:40:34
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:37:44
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2009-11-30 08:36:18
Zarządzenie Nr 189/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Robert Lange 2009-11-28 16:46:24
Zarządzenie Nr 188/ 09 z dnia 16 listopada w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 16:33:48
Zarządzenie Nr 187/ 09 z dnia 13 listopada w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Robert Lange 2009-11-28 16:31:30
Zarządzenie Nr 186/ 09 z dnia 12 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 16:28:10
Zarządzenie Nr 185/ 09 z dnia 12 listopada w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Robert Lange 2009-11-28 16:25:46
Zarządzenie Nr 184/ 09 z dnia 12 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą, - Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-11-28 16:23:50
Zarządzenie Nr 183/ 09 z dnia 9 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-11-28 16:21:27
Zarządzenie Nr 182/ 09 z dnia 9 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 16:19:27
Zarządzenie Nr 181/ 09 z dnia 9 listopada 2009 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa Robert Lange 2009-11-28 16:17:30
Zarządzenie Nr 180/ 09 z dnia 9 listopada 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Robert Lange 2009-11-28 16:15:31
Zarządzenie Nr 179/ 09 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Robert Lange 2009-11-28 16:12:35
Zarządzenie Nr 178/ 09 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji Robert Lange 2009-11-28 16:10:34
Zarządzenie Nr 177/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-11-28 16:08:42
Zarządzenie Nr 177/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2009-11-28 16:07:58
Zarządzenie Nr 176/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2009-11-28 16:05:31
Zarządzenie Nr 176/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2009-11-28 16:04:53
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały rady gminy dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2009-11-28 16:00:03
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały rady gminy dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2009-11-28 15:59:43
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały rady gminy dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2009-11-28 15:57:03
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2009-11-28 15:55:08
Zarządzenie Nr 174/ 09 z dnia 23 października 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2009-11-28 15:52:42
Zarządzenie Nr 173/ 09 z dnia 21 października 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. -Kierunek Europejskie Przedszkola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Robert Lange 2009-11-28 15:50:28
Zarządzenie Nr 173/ 09 z dnia 21 października 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. -Kierunek Europejskie Przedszkola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Robert Lange 2009-11-28 15:49:55
Zarządzenie Nr 173/ 09 z dnia 21 października 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. -Kierunek Europejskie Przedszkola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Robert Lange 2009-11-28 15:48:48
258 Nr XXXI/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Robert Lange 2009-11-28 11:30:02
261 Nr XXXII/261/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 11:25:56
260 Nr XXXII/260/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 11:22:29
260 Nr XXXII/260/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 11:20:53
259 Nr XXXII/259/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-11-28 11:18:55
258 Nr XXXII/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Robert Lange 2009-11-28 11:14:35
258 Nr XXXII/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Robert Lange 2009-11-28 11:13:03