Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 39/08 z 10 marca 2008 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Robert Lange 2008-03-13 15:46:14
Zarządzenie Nr 38/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:43:41
Zarządzenie Nr 37/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:41:19
Zarządzenie Nr 36/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:39:44
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Robert Lange 2008-03-11 21:41:19
Zarządzenie Nr 35/08 z 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 roku. Robert Lange 2008-03-07 17:06:18
Zarządzenie Nr 35/08 z 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 roku. Robert Lange 2008-03-07 17:05:39
Zarządzenie Nr 34/08 z 20 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-03-07 17:03:15
Zarządzenie Nr 33/08 z 18 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-03-07 17:01:46
Zarządzenie Nr 32/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin Robert Lange 2008-03-07 16:59:11
Zarządzenie Nr 31/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-03-07 16:57:00
Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyznawania środków GFOŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2008-03-07 16:56:16
Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyznawania środków GFOŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2008-03-07 16:54:46
Zarządzenie Nr 28/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Robert Lange 2008-03-07 16:51:23
Zarządzenie Nr 27/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom Robert Lange 2008-03-07 16:49:22
Zarządzenie Nr 26/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokośc dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli Robert Lange 2008-03-07 16:47:38
Zarządzenie Nr 25/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany budżetu gminy stargard szczeciński na 2008 rok Robert Lange 2008-03-07 16:45:19
Zarządzenie Nr 24/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Robert Lange 2008-03-07 16:42:12
Zarządzenie Nr 22/08 z 4 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-03-07 16:38:30
Zarządzenie Nr 21/08 z 4 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2008-03-07 16:36:16
104 Nr XV/104/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zasad przyznawania środków z GF)ŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2008-03-07 16:28:30
104 Nr XV/104/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zasad przyznawania środków z GF)ŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2008-03-07 16:24:45
103 Nr XV/103/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE Robert Lange 2008-03-07 16:23:08
103 Nr XV/103/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE Robert Lange 2008-03-07 16:22:24
102 Nr XV/102/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-03-07 16:18:29
102 Nr XV/102/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-03-07 16:17:34
101 Nr XV/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-03-07 16:16:39
100 Nr XV/100/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-03-07 16:13:59
99 Nr XV/99/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin Robert Lange 2008-03-07 16:12:54
98 Nr XV/98/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2008-03-07 16:10:43
97 Nr XV/97/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o zmiainie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego. Robert Lange 2008-03-07 16:08:08
96 Nr XV/96/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Robert Lange 2008-03-07 16:04:36
95 Nr XV/95/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Robert Lange 2008-03-07 16:01:52
94 Nr XV/94/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego. Robert Lange 2008-03-07 15:56:10
Obszar 8 Robert Lange 2008-02-24 14:04:44
Obszar 7 Robert Lange 2008-02-24 14:01:33
Obszar 6 Robert Lange 2008-02-24 13:59:13
Obszar 5 Robert Lange 2008-02-24 13:58:57
Obszar 4 Robert Lange 2008-02-24 13:58:33
Obszar 6 Robert Lange 2008-02-24 13:48:49