Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
262 Nr XXXIII/262/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok Robert Lange 2010-01-09 13:51:04
UCHWAŁA NR CXLVII/484/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stargard Szczeciński w 2010 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego. Robert Lange 2010-01-09 13:05:33
UCHWAŁA NR CXLVII/483/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok Robert Lange 2010-01-09 12:59:33
03.12-04.12.2009 z realizacji projektu Pobudzamy aktywność młodzieży z Pęzina poprzez zapewnienie im zajęć w świetlicy wiejskiej. Robert Lange 2010-01-09 12:52:38
03.12-04.12.2009 z realizacji projektu Pobudzamy aktywność młodzieży z Pęzina poprzez zapewnienie im zajęć w świetlicy wiejskiej. Robert Lange 2010-01-09 12:51:40
18.11.2009 z realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Robert Lange 2010-01-09 12:41:35
10-09-27.11.2009 w zakresie gospodarki finansowej Gminy Stargard Szczeciński za lata 2005- 2008 Robert Lange 2010-01-09 12:38:22
24.08.-02.09.2009 z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji celowych Robert Lange 2010-01-09 12:32:40
29.04.2009 z realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami a także realizacji Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego, a w szczególności Robert Lange 2010-01-09 12:18:54
21.04.2009 w zakresie organizowania, kontrolowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Robert Lange 2010-01-09 11:42:45
Protokół Nr 34/09 z 9 grudnia 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2010-01-09 11:28:37
Protokół Nr 34/09 z 8 grudnia 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2010-01-09 11:26:28
Protokół Nr 34/09 z 7 grudnia 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2010-01-09 11:24:46
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-01-08 11:43:34
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-01-08 11:43:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik Robert Lange 2010-01-08 11:41:57
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik Robert Lange 2010-01-08 11:41:07
WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Robert Lange 2010-01-08 11:37:29
Przebudowa świetlicy w Golinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2009-12-30 13:48:56
Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2009-12-30 09:31:08
Protokół Nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 20 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-12-30 09:04:06
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-12-22 13:54:20
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-12-22 13:53:23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-12-22 13:52:18
Przebudowa świetlicy w Golinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2009-12-22 09:24:14
Przebudowa świetlicy w Golinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2009-12-22 09:22:25
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2009-12-22 09:20:13
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Robert Lange 2009-12-20 23:51:15
WNIOSEK o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2009-12-20 23:48:22
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strachocinie Robert Lange 2009-12-17 10:43:51
Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2009-12-16 14:07:13
Małe projekty -konkurs nr 2/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-15 11:40:13
Małe projekty -konkurs nr 2/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-15 11:39:16
Protokół Nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 20 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Zofia Stoczkowska 2009-12-15 08:01:10
Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-14 18:59:00
Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-14 18:58:07
Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-14 18:56:33
Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Robert Lange 2009-12-14 18:55:39
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Robert Lange 2009-12-10 20:34:27
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Robert Lange 2009-12-10 20:32:36