Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 41/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS Robert Lange 2008-04-13 19:51:46
Zarządzenie Nr 40/08 z 12 marca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-04-13 19:47:27
110 Nr XVI/110/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Robert Lange 2008-04-13 19:43:51
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:43:02
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:41:50
108 Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Strzyzno i Kurcewo Robert Lange 2008-04-13 19:33:59
110 Nr XVI/110/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Robert Lange 2008-04-13 19:33:36
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:32:39
108 Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Strzyzno i Kurcewo Robert Lange 2008-04-13 19:25:00
107 Nr XVI/107/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach Robert Lange 2008-04-13 19:21:55
106 Nr XVI/106/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS. Robert Lange 2008-04-13 19:19:44
105 Nr XVI/105/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zatwierdzenai taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Robert Lange 2008-04-13 19:15:48
Sesja Rady Gminy Nr (17) XVII/08 z 25 kwietnia 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:09:46
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy - dokument usunięty Robert Lange 2008-04-11 08:59:02
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2008-04-11 08:58:51
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-04-11 08:58:07
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy - dokument usunięty Robert Lange 2008-04-11 08:57:05
Protokół Nr 16/08 z 25 marca 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-04-09 08:46:07
Protokół Nr 16/08 z 26 marca 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-04-09 08:43:09
Protokół Nr 16/08 z 27 marca 2008 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-04-09 08:40:56
OBWIESZCZENIE - Wyniki konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo z dnia 6.04.2008 w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. Robert Lange 2008-04-09 07:43:50
OBWIESZCZENIE - Wyniki konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko z dnia 6.04.2008 w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. Robert Lange 2008-04-09 07:42:56
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2008-03-31 08:16:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd." Robert Lange 2008-03-26 20:32:54
INFORMACJA O ZNIANIE W WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KASJERA Robert Lange 2008-03-25 14:30:56
Sesja Rady Gminy Nr (16) XVI/08 z 28 marca 2008 r. Robert Lange 2008-03-25 11:44:35
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2008-03-21 20:27:45
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2008-03-21 20:27:18
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2008-03-19 18:29:26
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2008-03-19 18:27:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Robert Lange 2008-03-18 20:13:08
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim” Robert Lange 2008-03-14 10:33:14
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński” Robert Lange 2008-03-14 10:31:36
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - dokument usunięty Robert Lange 2008-03-14 10:23:53
Protokół Nr XV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 29 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-03-14 10:01:32
22.02.2008 z audytu finansowego projektu realizowanego w ramach SPO - 2.7 Robert Lange 2008-03-14 09:26:26
Protokół Nr 15/07 z 25 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-03-14 09:18:51
Protokół Nr 15/07 z 27 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-03-14 09:17:35
Protokół Nr 15/07 z 26 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-03-14 09:15:40
Protokół Nr 15/07 z 26 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-03-14 09:11:12