Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 207/ 09 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 15:05:32
Zarządzenie Nr 207/ 09 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 15:05:03
Zarządzenie Nr 207/ 09 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 15:04:31
Zarządzenie Nr 206/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej Robert Lange 2010-01-09 15:02:25
Zarządzenie Nr 205/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 15:00:50
Zarządzenie Nr 205/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 15:00:07
Zarządzenie Nr 204/ 09 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2010-01-09 14:57:40
Zarządzenie Nr 204/ 09 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2010-01-09 14:57:02
Zarządzenie Nr 203/ 09 z dnia 11 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2010-01-09 14:55:37
Zarządzenie Nr 203/ 09 z dnia 11 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2010-01-09 14:54:47
Zarządzenie Nr 202/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej. Robert Lange 2010-01-09 14:53:14
Zarządzenie Nr 201/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku. Robert Lange 2010-01-09 14:49:13
Zarządzenie Nr 200/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dofinansowania w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2010-01-09 14:47:21
Zarządzenie Nr 199/ 09 z dnia 4 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/256/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. Robert Lange 2010-01-09 14:44:47
Zarządzenie Nr 198/ 09 z dnia 4 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. Robert Lange 2010-01-09 14:42:08
Zarządzenie Nr 197/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-01-09 14:40:05
Zarządzenie Nr 196/ 09 z dnia 3 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grzędzice Robert Lange 2010-01-09 14:35:34
Zarządzenie Nr 195/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2010-01-09 14:33:11
Zarządzenie Nr 194/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy wójta. Robert Lange 2010-01-09 14:31:27
Zarządzenie Nr 193/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXII/258/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. Robert Lange 2010-01-09 14:29:26
Zarządzenie Nr 193/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXII/258/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. Robert Lange 2010-01-09 14:28:52
Zarządzenie Nr 192/ 09 z dnia 26 listopada w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2010-01-09 14:25:57
Zarządzenie Nr 191/ 09 z dnia 25 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. Robert Lange 2010-01-09 14:22:01
Zarządzenie Nr 190/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 14:19:41
Zarządzenie Nr 190/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-01-09 14:18:49
267 Nr XXXIII/267/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIU256/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. Robert Lange 2010-01-09 14:11:02
266 Nr XXXIII/266/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2010 Robert Lange 2010-01-09 14:08:37
264 Nr XXXIII/264/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. Robert Lange 2010-01-09 14:06:42
265 Nr XXXIII/265/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. Robert Lange 2010-01-09 14:06:03
264 Nr XXXIII/264/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. Robert Lange 2010-01-09 14:02:13
263 Nr XXXIII/263/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grzędzice Robert Lange 2010-01-09 13:57:51
262 Nr XXXIII/262/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok Robert Lange 2010-01-09 13:54:40
261 Nr XXXII/261/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-01-09 13:53:44
260 Nr XXXII/260/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-01-09 13:53:21
259 Nr XXXII/259/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-01-09 13:53:12
258 Nr XXXII/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Robert Lange 2010-01-09 13:53:02
257 Nr XXXII/257/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Robert Lange 2010-01-09 13:52:51
256 Nr XXXII/256/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa Robert Lange 2010-01-09 13:52:36
255 Nr XXXII/255/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-01-09 13:52:26
254 Nr XXXII/254/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2010-01-09 13:52:13