Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 36/10 z 24 lutego 2010 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2010-03-18 10:47:03
Protokół Nr XXXV/10 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 26 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2010-03-18 10:45:42
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących Robert Lange 2010-03-15 16:13:52
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących Robert Lange 2010-03-15 16:12:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:50:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:48:55
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:48:36
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:48:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:46:23
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:43:51
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:40:34
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:39:41
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:39:17
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Robert Lange 2010-03-15 07:38:20
288 Nr XXXV/288/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-14 21:06:06
287 Nr XXXV/287/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-14 21:04:55
286 Nr XXXV/286/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-14 21:03:47
285 Nr XXXV/285/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2010-03-14 21:02:50
284 Nr XXXV/284/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-03-14 21:01:39
284 Nr XXXV/284/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-03-14 21:00:00
283 Nr XXXV/283/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2010-03-14 20:58:08
282 Nr XXXV/282/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-03-14 20:57:25
281 Nr XXXV/281/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zwolania zebrania wiejskiego Robert Lange 2010-03-14 20:56:18
280 Nr XXXV/280/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2010-03-14 20:54:56
279 Nr XXXV/279/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Wierzchląd Robert Lange 2010-03-14 20:54:26
278 Nr XXXV/278/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/201/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2010-03-14 20:53:40
277 Nr XXXV/277/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-14 20:51:18
276 Nr XXXV/276/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/147/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-14 20:50:36
275 Nr XXXV/275/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. Robert Lange 2010-03-14 20:49:41
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:37:54
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:36:53
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-12 10:35:54
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:47:57
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:46:01
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2010-03-12 08:45:16
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2010-03-12 08:43:56
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2010-03-09 08:00:03
Projekt planu miejscowego - dokument usunięty Robert Lange 2010-03-05 16:42:42
Prognoza oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Robert Lange 2010-03-05 16:40:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-03-05 16:35:25