Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 26 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Robert Lange 2010-04-07 07:35:07
Zarządzenie Nr 55/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-04-07 07:34:24
Zarządzenie Nr 54/10 z dnia 12 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno Robert Lange 2010-04-07 07:33:32
- dokument usunięty Robert Lange 2010-04-07 07:32:48
- dokument usunięty Robert Lange 2010-04-07 07:32:45
Zarządzenie Nr 53/10 z dnia 8 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2010-04-07 07:32:39
Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 8 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania Robert Lange 2010-04-07 07:31:59
Zarządzenie Nr 51/10 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-04-07 07:31:28
Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-04-07 07:28:49
Zarządzenie Nr 48/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-04-07 07:28:01
Zarządzenie Nr 47/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-07 07:27:20
Zarządzenie Nr 43a/10z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Robert Lange 2010-04-07 07:24:50
Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 26 1utego 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXV/284/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 261utego 2010 r. Robert Lange 2010-04-07 07:24:08
299 NR XXXVI/299/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. Robert Lange 2010-04-06 23:25:09
298 NR XXXVI/298/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo gmina Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-06 23:23:54
297 NR XXXVI/297/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2010-04-06 23:22:36
296 NR XXXVI/296/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2010-04-06 23:21:30
295 NR XXXVI/295/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-04-06 23:20:43
294 NR XXXVI/294/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania Robert Lange 2010-04-06 23:19:38
293 NR XXXVI/293/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grabowo Robert Lange 2010-04-06 23:18:32
292 NR XXXVI/292/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, działki nr 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93 i części działek 131/1,131/2 i 525 Robert Lange 2010-04-06 23:17:49
291 NR XXXVI/291/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2010-04-06 23:15:15
290 NR XXXVI/290/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Robert Lange 2010-04-06 23:14:25
289 NR XXXVI/289/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Stawek opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. Robert Lange 2010-04-06 23:13:53
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2010-04-06 14:48:42
Regulamin Wynagradzania Pracowników Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-06 14:04:57
Regulamin Organizacyjny Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-06 14:04:46
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2010-04-06 14:04:33
Regulamin Wynagradzania Pracowników Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-06 14:03:57
Regulamin Organizacyjny Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-06 14:03:18
Wyniki otwartego konkursu ofert Robert Lange 2010-03-25 21:41:17
Wyniki otwartego konkursu ofert Robert Lange 2010-03-25 21:40:20
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-24 11:18:51
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-24 11:18:45
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-24 11:18:25
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-03-24 11:16:36
Porządek Obrad XXXVI sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2010 roku Robert Lange 2010-03-22 07:43:28
Protokół Nr XXXV/10 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 26 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2010-03-18 15:05:34
Protokół Nr 36/10 z 22 lutego 2010 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2010-03-18 10:49:28
Protokół Nr 36/10 z 23 lutego 2010 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2010-03-18 10:48:10