Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2010-04-19 10:24:42
Przebudowa budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2010-04-19 10:11:22
Przebudowa budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu Bartosz Rudnicki 2010-04-19 10:10:44
Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-16 17:25:30
Zarządzenie Nr 75/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-04-16 17:24:51
Zarządzenie Nr 74/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-04-16 17:23:39
Zarządzenie Nr 74/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2010-04-16 17:23:17
Zarządzenie Nr 73/10 z dnia 8 kwietnia 2070 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2010-04-16 17:22:38
Zarządzenie Nr 72/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę eksploatacyjną i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-04-16 17:22:02
Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2010-04-16 17:21:21
Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2010-04-16 17:20:36
Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-04-16 17:19:56
Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-04-16 17:19:11
Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 14 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. Robert Lange 2010-04-16 17:01:48
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2010-04-16 08:04:45
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2010-04-16 08:03:40
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2010-04-16 08:03:11
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Bartosz Rudnicki 2010-04-13 12:35:22
Porządek Obrad XXXVII sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 kwietnia 2010 roku Robert Lange 2010-04-12 10:16:48
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2010-04-08 14:32:14
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2010-04-08 14:31:15
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo Bartosz Rudnicki 2010-04-08 14:28:47
Protokół Nr 37/10 z 23 marca 2010 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2010-04-08 08:05:55
Protokół Nr 37/10 z 22 marca 2010 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2010-04-08 08:01:05
Protokół Nr 37/10 z 24 marca 2010 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2010-04-08 08:00:00
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W OKRESIE OD 1.01.2005 DO 31.12.2005 Robert Lange 2010-04-07 07:49:49
290 NR XXXVI/290/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Robert Lange 2010-04-07 07:47:46
Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Robert Lange 2010-04-07 07:46:06
Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-04-07 07:45:04
Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXV/284/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010 r. Robert Lange 2010-04-07 07:44:32
Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji Robert Lange 2010-04-07 07:42:10
Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Robert Lange 2010-04-07 07:41:28
Zarządzenie Nr 65/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. Robert Lange 2010-04-07 07:40:44
Zarządzenie Nr 64/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Grabowo" gmina Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-04-07 07:40:06
Zarządzenie Nr 63/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2010-04-07 07:39:33
Zarządzenie Nr 62/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2010-04-07 07:38:54
Zarządzenie Nr 61/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-04-07 07:37:56
Zarządzenie Nr 60/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-04-07 07:37:13
Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 15 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grabowo Robert Lange 2010-04-07 07:36:34
Zarządzenie Nr 58/10 z dnia 15 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. Robert Lange 2010-04-07 07:35:58