herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
126 Nr XVII/126/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Robert Lange 2004-09-13 16:44:52
123 Nr XVII/123/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium Robert Lange 2004-09-13 16:39:24
122 Nr XVI/122/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz, zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2004-09-13 16:33:27
119 Nr XVI/119/04 z dnia 26 marca 2004 r. Robert Lange 2004-09-13 15:54:39
118 Nr XV/118/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-13 15:50:04
111 Nr XIV/111/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. Robert Lange 2004-09-13 15:45:12
110 Nr XIV/110/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2004 rok Robert Lange 2004-09-13 15:33:26
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECINSKI Robert Lange 2004-09-10 09:34:06
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-10 09:30:27
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-10 09:23:17
135 Nr XIX/135/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 4/3, położonej w obrębie Małkocin, gmina St Robert Lange 2004-09-09 18:57:02
134 Nr XIX/134/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2, położonej w obrębie Tychowo, gmina Starg Robert Lange 2004-09-09 18:54:58
131 Nr XVIII/131/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położonej w obrębie Sułkowo, gmina Stargard Robert Lange 2004-09-09 18:52:23
130 Nr XVIII/130/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obrębie Skalin, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-09 18:50:30
125 Nr XVII/125/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo Nr 15 wraz z udziałem w prawie własnośc Robert Lange 2004-09-09 18:47:59
124 Nr XVII/124/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 89/2, położonej w obrębie Sowno, gmina St Robert Lange 2004-09-09 18:45:02
117 Nr XV/117/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-09 18:40:52
116 Nr XV/116/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/6 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-09 18:38:27
115 Nr XV/115/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 76/1 położonej w obrębie Żarowo, gmina Stargard Szcz Robert Lange 2004-09-09 18:35:29
114 Nr XV/114/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 43/4, położonej w obrębie Kiczarowo, stanowiącej własność gminy Stargard Szczeciński w zamian Robert Lange 2004-09-09 18:33:16
113 Nr XV/113/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 29/1, położonej w obrębie Witkowo, stanowiącej własność gminy Stargard Szczeciński w zamian za Robert Lange 2004-09-09 18:30:27
129 Nr XVIII/129/04 z dnia 28 maja 2004 r. dotycząca uchylenia chwały Nr XIII/103/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Robert Lange 2004-09-09 18:23:51
128 Nr XVIII/128/04 z dnia 28 maja 2004 r. dotycząca uchylenia uchwały Nr XIII/102/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium u Robert Lange 2004-09-09 18:21:12
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Robert Lange 2004-09-09 16:01:36
136 Nr XIX/136/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Lange 2004-09-09 15:49:18
112 Nr XV/112/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego Robert Lange 2004-09-09 15:39:04
105 Nr XIII/105/03 treść uchwały - załącznik Robert Lange 2004-09-09 11:03:49
105 Nr XIII/105/03 - rysunek Robert Lange 2004-09-09 11:02:30
105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-09 10:58:31
105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-09 10:58:04
106 Nr XIII/106/03 - rysunek Robert Lange 2004-09-09 10:54:46
106 Nr XIII/106/03 treść uchwały - załącznik Robert Lange 2004-09-09 10:47:34
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-09 10:43:22
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-09 10:39:54
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-09 10:39:29
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-09 09:49:34
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-09 09:48:56
106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-09 09:38:33
105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-09 09:31:51
120 Nr XVI/120/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-09 09:22:54