herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 82/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych - świetlice Robert Lange 2005-07-13 16:24:19
Nr 81/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:17:27
Nr 80/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:15:17
Nr 79/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:12:03
Nr 78/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:09:48
Nr 77/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:08:10
Nr 76/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:05:37
Nr 74/05 z 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2005-07-13 15:55:49
Nr 72/05 z 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIX/220/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 czerwca 2005 r Robert Lange 2005-07-13 15:38:33
Nr 71/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2005-07-13 15:31:30
Nr 70/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Robert Lange 2005-07-13 15:26:57
Nr 69/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Robert Lange 2005-07-13 15:23:45
Nr 68/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2005-07-13 13:53:13
Nr 67/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zakresu i warunków przeprowadzenia kontroli korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywani Robert Lange 2005-07-13 13:45:21
Nr 66/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2005-07-13 13:30:51
Nr 64/05 z 14 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wcho Robert Lange 2005-07-13 13:27:00
Nr 65/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2005-07-13 13:26:27
Nr 59/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego po. Robert Lange 2005-07-13 12:00:27
Nr 58/05 z 3 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzial Robert Lange 2005-07-13 11:59:47
Nr 63/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Grzędzice i Żarowo. Robert Lange 2005-07-13 08:50:09
Nr 62/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lubowo Robert Lange 2005-07-13 08:46:07
Nr 60/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu "Aglomeracji Ulikowo" stanowiącej integralną część ,,Krajowego programu oczyszczania ściek Robert Lange 2005-07-12 16:26:39
Nr 57/05 z 30 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szcze Robert Lange 2005-07-12 16:13:27
Nr 56/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad odpłatnego przyjmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów Robert Lange 2005-07-12 16:10:29
Nr 55/05 z 18 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-12 16:06:57
Nr 54/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Robert Lange 2005-07-12 16:04:04
Nr 53/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Robert Lange 2005-07-12 16:00:26
Nr 52/05 z 16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków uczestnictwa w konkursie Robert Lange 2005-07-12 15:46:41
Nr 51/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infras Robert Lange 2005-07-12 15:25:53
Nr 50/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia Robert Lange 2005-07-12 15:23:01
Nr 49/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipnik Robert Lange 2005-07-12 15:19:30
Nr 48/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpie!, gmina Stargard Szczec Robert Lange 2005-07-12 15:16:34
Nr 46/05 z 12 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Robert Lange 2005-07-12 15:13:45
Nr 45/05 z 6 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-12 15:03:27
Nr 44/05 z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2005 r Robert Lange 2005-07-12 14:54:49
Nr 13/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek za jeden kilometr zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej Robert Lange 2005-07-12 14:43:14
2005-08-16 10:00 przetarg na dowóz dzieci i młodzieży z opieką do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 12:16:05
Grabski Bogdan Robert Lange 2005-07-08 10:51:33
Nyks Ksawery Robert Lange 2005-07-08 10:41:39
Lutyński Edward Robert Lange 2005-07-08 10:30:05