Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 88/10 z dnia 12 maja 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2010-07-17 22:51:51
Zarządzenie Nr 87/10 z dnia 12 maja 2010 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- ośrodek zdrowia w Pęzinie . Robert Lange 2010-07-17 22:50:16
Zarządzenie Nr 86/10 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-17 22:49:36
318 NR XXXIX/318/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Robert Lange 2010-07-17 22:47:05
317 NR XXXIX/317/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Robert Lange 2010-07-17 22:46:07
316 NR XXXIX/316/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Robert Lange 2010-07-17 22:45:35
315 NR XXXIX/315/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Robert Lange 2010-07-17 22:44:53
314 NR XXXIX/314/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargard Szczeciński do stowarzyszenia Stargardzka Organizacja Turystyczna Robert Lange 2010-07-17 22:43:31
313 NR XXXIX/313/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Robert Lange 2010-07-17 22:42:36
312 NR XXXIX/312/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom miejscowości Grzędzice Robert Lange 2010-07-17 22:41:20
311 NR XXXIX/311/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik Robert Lange 2010-07-17 22:38:31
310 NR XXXVIII/310/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Robert Lange 2010-07-17 22:34:22
309 NR XXXVIII/309/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2010-07-17 22:33:35
308 NR XXXVIII/308/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku Robert Lange 2010-07-17 22:31:35
307 NR XXXVIII/307/10 z dnia 28 maja 2010 r. wyrażająca opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Robert Lange 2010-07-17 22:30:42
306 NR XXXVIII/306/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-17 22:29:41
305 NR XXXVIII/305/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-17 22:28:16
304 NR XXXVIII/304/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- ośrodek zdrowia w Pęzinie Robert Lange 2010-07-17 22:27:23
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie Bartosz Rudnicki 2010-07-15 11:22:19
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie Bartosz Rudnicki 2010-07-15 11:20:56
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie Bartosz Rudnicki 2010-07-15 11:20:18
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie Bartosz Rudnicki 2010-07-15 11:20:09
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie Bartosz Rudnicki 2010-07-15 11:19:40
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Bartosz Rudnicki 2010-07-12 09:34:14
Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bartosz Rudnicki 2010-07-09 14:13:50
Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-09 09:03:00
Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-09 09:02:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2010-07-09 09:00:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2010-07-09 09:00:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2010-07-09 09:00:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Robert Lange 2010-07-09 09:00:01
Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego azyle drogowe w miejscowości Strachocin Robert Lange 2010-07-09 08:58:41
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte Robert Lange 2010-07-09 08:45:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte Robert Lange 2010-07-09 08:45:02
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte Robert Lange 2010-07-09 08:44:36
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte Robert Lange 2010-07-09 08:43:27
Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo usługowego przy Rynku Staromiejskim 5 Bartosz Rudnicki 2010-07-07 09:56:32
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w obrębie Smogolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Robert Lange 2010-07-05 08:33:32
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w obrębie Smogolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Robert Lange 2010-07-05 08:32:23
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposoadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2009 r. o 31.12.2009 r. - podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Robert Lange 2010-07-04 19:57:45