Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w obrębach Grzędzice, Krąpiel i Wierzchląd Robert Lange 2010-08-05 09:02:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku Robert Lange 2010-08-05 09:00:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku Robert Lange 2010-08-05 08:59:31
Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego azyle drogowe w miejscowości Strachocin Robert Lange 2010-08-05 07:42:25
Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku Robert Lange 2010-08-05 07:41:57
Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo usługowego przy Rynku Staromiejskim 5 Bartosz Rudnicki 2010-08-03 10:23:35
Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bartosz Rudnicki 2010-07-30 12:53:43
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Bartosz Rudnicki 2010-07-22 11:36:15
309 NR XXXVIII/309/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2010-07-17 23:30:24
Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2010-07-17 23:28:07
Zarządzenie Nr 105/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVIII/309/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2010 r. Robert Lange 2010-07-17 23:25:49
Zarządzenie Nr 104/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-07-17 23:24:33
Zarządzenie Nr 116/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejęcia na mienie gminy działek drogowych Robert Lange 2010-07-17 23:22:33
Zarządzenie Nr 115/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Robert Lange 2010-07-17 23:20:57
Zarządzenie Nr 114/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Robert Lange 2010-07-17 23:19:39
Zarządzenie Nr 113/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy Robert Lange 2010-07-17 23:18:53
Zarządzenie Nr 112/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy Robert Lange 2010-07-17 23:17:28
Zarządzenie Nr 111/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tym zakresie Robert Lange 2010-07-17 23:16:30
Zarządzenie Nr 110/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tym zakresie Robert Lange 2010-07-17 23:15:56
Zarządzenie Nr 109/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2010-07-17 23:14:47
Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2010-07-17 23:13:53
Zarządzenie Nr 107/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-07-17 23:11:11
Zarządzenie Nr 106/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej drogę Robert Lange 2010-07-17 23:10:18
Zarządzenie Nr 105/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVIII/309/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2010 r. Robert Lange 2010-07-17 23:09:30
Zarządzenie Nr 104/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2010-07-17 23:08:23
Zarządzenie Nr 103/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. Robert Lange 2010-07-17 23:07:26
Zarządzenie Nr 102/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Robert Lange 2010-07-17 23:06:28
Zarządzenie Nr 101/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-07-17 23:05:32
Zarządzenie Nr 100/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań związanych z wydzierżawianiem nieruchomości stanowiących mienie gminy. Robert Lange 2010-07-17 23:03:15
Zarządzenie Nr 99/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawnie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Robert Lange 2010-07-17 23:01:40
Zarządzenie Nr 98/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Robert Lange 2010-07-17 23:00:50
Zarządzenie Nr 97/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-07-17 23:00:02
Zarządzenie Nr 96/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-07-17 22:59:12
Zarządzenie Nr 95/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. Robert Lange 2010-07-17 22:58:25
Zarządzenie Nr 94/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku Robert Lange 2010-07-17 22:57:39
Zarządzenie Nr 93/10 z dnia 18 maja 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały wyrażającego opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Robert Lange 2010-07-17 22:56:41
Zarządzenie Nr 92/10 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Robert Lange 2010-07-17 22:55:52
Zarządzenie Nr 91/10 z dnia 18 maja 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Robert Lange 2010-07-17 22:54:52
Zarządzenie Nr 90/10 z dnia 17 maja 2010 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik gmina Stargard Szczeciński. Robert Lange 2010-07-17 22:53:25
Zarządzenie Nr 89/10 z dnia 17 maja 2010 dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2010-07-17 22:52:36