herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:20:14
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:18:23
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:17:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:06:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:06:02
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:04:05
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działkach nr 16, 105, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąpiel, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-28 07:46:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 167, 176, 188, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-28 07:44:35
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-27 12:32:35
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:52
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:50
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:07
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:05:12
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:02:50
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:02:31
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-26 15:50:42
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 277, 339/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-26 07:53:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 14:12:26
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia oraz terminu przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-09-25 09:44:25
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia oraz terminu przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-09-25 09:43:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 09:42:38
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 09:42:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 09:40:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 09:40:13
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 09:39:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-09-24 14:58:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-09-24 14:58:19
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 28 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-24 14:57:54
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 28 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-24 14:57:22
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-24 10:04:58
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:48:33
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:45:21
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:42:47
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:41:08
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:40:21
Protokół nr 47/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 27 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:38:02
Protokół nr 47/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 27 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:37:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-09-21 12:34:38
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 11:51:19
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 10:18:50