herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:50:14
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:50:01
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:49:48
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:49:46
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 21 stycznia 2019 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:49:29
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:47:56
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:47:14
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 21 stycznia 2019 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:42:38
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:39:43
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:38:55
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:38:19
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 21 stycznia 2019 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:36:53
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 21 stycznia 2019 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:36:43
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:33:50
Protokół nr 3/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 19 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:33:47
Protokół nr 2/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 30 listopada 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:33:36
Protokół nr 2/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 30 listopada 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:32:56
Protokół nr 2/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 30 listopada 2018 r. Ewa Misztela 2019-02-01 13:25:52
stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-01-29 18:39:22
stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-01-29 18:38:46
stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-01-29 18:37:02
stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-01-29 18:33:20
Stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-01-29 18:32:04
Zamówiene Robert Lange 2019-01-28 14:25:01
Ogłoszenie Robert Lange 2019-01-28 14:24:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 220, 148/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-01-28 08:02:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 26/35, 26/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-01-28 07:59:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE i dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 359/32, 360/27, 359/33, 357/10, 377, 360/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-01-28 07:54:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE i dn40PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 364/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-01-28 07:51:51
Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031. Robert Lange 2019-01-25 17:22:24
Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019. Robert Lange 2019-01-25 17:21:32
Zameldowanie / wymeldowanie - dokument usunięty Robert Lange 2019-01-24 22:17:30
Udostępnianie danych Robert Lange 2019-01-24 22:17:10
Dowody osobiste Robert Lange 2019-01-24 22:11:52
Wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym Robert Lange 2019-01-24 22:11:32
Meldunek - OBYWATEL.GOV.PL Robert Lange 2019-01-24 22:11:14
Meldunek - OBYWATEL.GOV.PL Robert Lange 2019-01-24 22:09:41
Dowody osobiste Robert Lange 2019-01-24 22:08:29
Dowody osobiste Robert Lange 2019-01-24 22:07:09
Meldunek - OBYWATEL.GOV.PL Robert Lange 2019-01-24 22:01:43