herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 371/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-03 08:49:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 301/5, 295, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-02 08:14:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 70/2, 44, 11/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-29 08:13:24
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-29 08:07:48
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Anna Troszczyńska 2018-06-28 12:33:14
Sołectwo Klępino Anna Troszczyńska 2018-06-28 12:31:41
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-27 17:53:40
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-27 17:43:03
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-27 17:41:07
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-27 17:40:30
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-27 17:39:07
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru Robert Lange 2018-06-27 17:38:25
Ogłoszenie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-26 13:27:45
Ogłoszenie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-26 13:27:23
Zawiadomienie Anna Troszczyńska 2018-06-25 15:30:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 231, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-25 07:57:26
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:57:59
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:57:42
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:57:28
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:53:48
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:52:58
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:15:18
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:14:17
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 14:10:11
Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 13:37:33
Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 12:34:07
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie. Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 12:33:25
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 12:33:12
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 12:33:05
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:19:46
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:18:58
Protokół nr 45/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:18:53
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:17:39
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:12:59
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:12:55
Protokół nr 44/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:12:07
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 11:10:45
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-22 10:59:43
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- III postępowanie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-06-22 10:26:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 98 i 846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-22 10:16:09