herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:57
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:34
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:10
Kazimierz Szarżanowicz - Wójt Gminy Robert Lange 2018-06-11 09:51:01
Edward Kosmal - Przewodniczący Rady Gminy Robert Lange 2018-06-11 09:50:28
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-11 07:41:48
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2018-06-08 11:12:47
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2018-06-08 11:12:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-08 07:58:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-08 07:51:58
Robert Lange 2018-06-07 15:22:05
Robert Lange 2018-06-07 15:03:13
Robert Lange 2018-06-07 15:00:42
Robert Lange 2018-06-07 15:00:03
Robert Lange 2018-06-07 14:58:18
Robert Lange 2018-06-07 14:56:07
Robert Lange 2018-06-07 14:54:48
Robert Lange 2018-06-07 14:52:42
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-07 14:51:29
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 14:51:07
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-07 14:50:56
ZARZĄDZENIE NR 49/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. Robert Lange 2018-06-07 13:58:15
Grzegorz Chełmiński 2018-06-07 13:49:04
ZARZĄDZENIE NR 48/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r Robert Lange 2018-06-07 13:48:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:10
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:55
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:01
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:23:25
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:22:16
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:22:05
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 231, 908/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-01 07:58:44
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 371/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-01 07:51:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:38:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:36:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:33:49
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY. Grzegorz Chełmiński 2018-05-29 12:08:28
Grzegorz Chełmiński 2018-05-29 12:07:49