Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-17 00:12:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 251/2, 250/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-15 07:53:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 345/24, 349, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-15 07:49:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 345/19, 349, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-15 07:48:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 295, 307/1, 309, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-15 07:46:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 3/6, 35/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-15 07:44:11
Ogłoszenia Susza 2019 Robert Lange 2019-07-12 16:22:20
Ogłoszenia Susza 2019 Robert Lange 2019-07-12 16:17:01
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-12 15:39:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 309, 311/33, 311/34, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-12 13:19:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 377, 381/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-12 13:16:58
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-12 08:47:00
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-12 08:45:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 915/9, 35/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-12 07:55:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 114/1, 108, 75, 76/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-12 07:52:15
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na działek nr 906/13, 196/12, 206, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-11 07:52:03
Rejestr umów 2019 Robert Lange 2019-07-10 17:08:58
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stargard- II postępowanie.. Robert Lange 2019-07-10 15:06:43
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD Robert Lange 2019-07-10 11:19:43
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD Robert Lange 2019-07-10 11:18:37
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektów Statutów Sołectw Gminy Stargard Robert Lange 2019-07-10 11:18:20
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW Robert Lange 2019-07-10 11:17:36
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD Robert Lange 2019-07-10 10:50:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 227, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-10 07:46:23
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania Podstacji Trakcyjnej Strzebielewo, zlokalizowanej na terenie działek nr 23/1, 24, 90, 734, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 732/3, 732/4, 732/5, 732/6, 739/3, 739/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard oraz na terenie działek nr 255/1, 255/2, 255/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-07-10 07:44:11
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-09 15:24:35
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2019-07-09 08:34:52
Załącznik do projektu uchwały IX sesji Rady Gminy Stargard Ewa Misztela 2019-07-09 08:34:48
Projekty uchwał pod obrady IX sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-07-09 08:34:46
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-08 20:11:49
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-08 20:11:01
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-08 20:10:29
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-08 20:09:02
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. Robert Lange 2019-07-08 20:08:16
Uchwała RIO Nr CLXXX.340.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok, Robert Lange 2019-07-08 20:04:26
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Robert Lange 2019-07-08 09:53:25
Stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków w Referacie Finansowym (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2019-07-08 09:49:56
Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty) Robert Lange 2019-07-08 09:49:37
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Robert Lange 2019-07-08 09:48:09
Wyniki głosowań VII sesji Rady Gminy Ewa Misztela 2019-07-08 08:18:30