Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedź Ewa Misztela 2019-12-11 14:52:32
Intrepelacja Ewa Misztela 2019-12-11 14:52:04
Odpowiedź - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:51:27
Intrepelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:51:24
Odpowiedź - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:50:40
Intrepelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:50:11
Odpowiedź - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:47:37
Intrepelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-12-11 14:47:25
Dotyczy: Utwardzenia kostką brukową terenu przystanku autobusowego w miejscowości Grzędzice Ewa Misztela 2019-12-11 14:46:38
Dotyczy: Utwardzenia kostką brukową terenu przystanku autobusowego w miejscowości Grzędzice Ewa Misztela 2019-12-11 14:46:31
PORZĄDEK OBRAD XIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 19 grudnia 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:16:36
PORZĄDEK OBRAD XIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 19 grudnia 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:16:10
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2019-12-11 11:14:16
Projekty uchwał pod obrady XIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 19 grudnia 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:14:10
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 35/2, 31/5, 31/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-11 11:13:53
Projekty uchwał pod obrady XIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 19 grudnia 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:12:37
Projekty uchwał pod obrady XIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 19 grudnia 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:12:30
Projekty uchwał pod obrady XII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 listopada 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:09:47
Protokół nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:09:36
Protokół nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2019 r. Ewa Misztela 2019-12-11 11:09:22
Obwieszczenie Wojewody Zachpodniopomorskiego Aleksandra Przybyszewska 2019-12-10 15:23:12
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2019-12-09 15:28:48
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2019-12-09 15:23:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 235/2, 214/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-09 11:26:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 250/9, 243, 247/2, 247/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-09 11:24:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 255/1, 576, 126, położonych w obrębie ewidencyjnym Tychowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-09 08:20:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 76/3, 76/6, 87/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-09 08:19:10
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:15:27
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:15:00
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:14:03
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:13:35
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:12:49
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:12:28
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:11:06
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:05:08
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 16:02:42
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 15:55:59
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-12-06 15:53:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 258, 75, 261/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-12-06 08:23:02
ZARZĄDZENIE NR 290/2019 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Robert Lange 2019-12-05 10:36:33