herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:48:33
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:45:21
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:42:47
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:41:08
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:40:21
Protokół nr 47/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 27 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:38:02
Protokół nr 47/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 27 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-21 12:37:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-09-21 12:34:38
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 11:51:19
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 10:18:50
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 10:14:06
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:51:14
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:05:54
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:03:33
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:02:00
Konsultacje Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Anna Troszczyńska 2018-09-21 08:56:34
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działki nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-21 07:47:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2018-09-20 14:39:38
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:12:45
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:12:37
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:08:23
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:05:41
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:05:33
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:55:35
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:34:44
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-20 13:29:57
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:29:49
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:27:50
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki numer 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-20 07:49:56
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:15:03
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:14:05
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:14:03
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:51:08
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:50:12
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:50:05
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-19 10:33:07
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-19 10:33:04
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:31:44
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:30:58
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:30:11