herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD V sesji Rady Gminy Stargard dnia 22 lutego 2019 r. Robert Lange 2019-02-20 09:37:53
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Anna Troszczyńska 2019-02-19 12:30:36
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Anna Troszczyńska 2019-02-19 12:30:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2019-02-19 12:29:10
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-18 12:22:04
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 26/19, 26/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-18 08:19:56
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej Anna Troszczyńska 2019-02-15 13:27:54
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej Anna Troszczyńska 2019-02-15 13:25:42
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej Anna Troszczyńska 2019-02-15 13:24:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 220, 148/5, 160/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-15 07:56:04
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działki nr 364/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-14 11:50:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 373/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-14 09:24:13
Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych Robert Lange 2019-02-13 08:21:53
Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności Robert Lange 2019-02-13 08:21:08
Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych Robert Lange 2019-02-13 08:19:51
Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych Robert Lange 2019-02-13 08:19:11
Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności Robert Lange 2019-02-13 08:18:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Robert Lange 2019-02-13 07:07:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Robert Lange 2019-02-13 07:07:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 220, 148/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-08 08:05:44
Uchwała RIO Nr XLV.94.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok Robert Lange 2019-02-08 07:47:47
Uchwała RIO Nr XLV.93.2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. Robert Lange 2019-02-08 07:45:09
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-07 14:25:09
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-07 14:05:52
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 307, 324/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Skalin, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-02-07 13:25:31
Odpowiedź Ewa Misztela 2019-02-07 12:56:23
Dtoyczy: Podania informacji ilu pracowników Gminy Stargard posiada zgodę na dodatkowe lub na prowadzenie własnej działalności gospodarczej Ewa Misztela 2019-02-07 12:56:15
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-07 12:46:40
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-07 12:22:50
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2019-02-07 12:06:42
Odpowiedź - dokument usunięty Ewa Misztela 2019-02-07 11:00:13
Odpowiedź Ewa Misztela 2019-02-07 11:00:04
Odpowiedź Ewa Misztela 2019-02-07 11:00:02
- dokument usunięty Ewa Misztela 2019-02-07 10:58:46
- dokument usunięty Ewa Misztela 2019-02-07 10:58:22
- dokument usunięty Ewa Misztela 2019-02-07 10:58:03
Wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym Robert Lange 2019-02-07 10:51:14
Udostępnianie danych Robert Lange 2019-02-07 10:44:16
Udostępnianie danych Robert Lange 2019-02-07 10:42:09
Udostępnianie danych Robert Lange 2019-02-07 10:41:42