Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-01-22 21:40:09
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-01-22 21:36:05
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-01-22 21:32:21
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-01-22 21:27:53
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Aleksandra Mocarska 2021-01-22 13:35:00
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Aleksandra Mocarska 2021-01-22 13:31:03
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Aleksandra Mocarska 2021-01-22 13:30:20
OS - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych Aleksandra Mocarska 2021-01-22 13:20:00
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 388, 389, 390, 758/18, 758/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-01-22 12:02:42
OŚWIADCZENIE wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentacji Robert Lange 2021-01-21 18:58:08
Zalesienie działki oznaczonej numerem 27/2, położonej w obrębie Wierzchląd Robert Lange 2021-01-21 18:54:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Robert Lange 2021-01-20 19:36:33
Projekty uchwał pod obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 12:48:04
Projekty uchwał pod obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 11:01:26
Projekty uchwał pod obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 10:58:55
PORZĄDEK OBRAD XXIII Sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 10:51:01
PORZĄDEK OBRAD XXIII Sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 10:50:24
PORZĄDEK OBRAD XXIII Sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-20 10:50:10
Protokół nr 25/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 16 grudnia 2020 r. Ewa Misztela 2021-01-19 13:31:15
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. Ewa Misztela 2021-01-19 13:30:53
Protokół nr 24/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 grudnia 2020 r. Ewa Misztela 2021-01-19 13:30:08
Protokół nr 25/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 16 grudnia 2020 r. Ewa Misztela 2021-01-19 13:28:18
Protokół nr 25/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 16 grudnia 2020 r. Ewa Misztela 2021-01-19 13:22:07
Projekty uchwał pod obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-19 13:20:25
Projekty uchwał pod obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 29 stycznia 2021 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-19 13:20:21
Projekty uchwał pod obrady XXII Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 18 grudnia 2020 r. Aleksandra Przybyszewska 2021-01-19 13:19:43
- Protokół nr XXII/20 Aleksandra Przybyszewska 2021-01-19 13:19:36
- Protokół nr XXII/20 Aleksandra Przybyszewska 2021-01-19 13:19:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 09:13:04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 09:13:02
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 09:12:48
Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenu, obręb Grzędzice Robert Lange 2021-01-19 09:07:23
Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenu, obręb Grzędzice Robert Lange 2021-01-19 09:04:53
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 09:01:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 08:51:04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 08:46:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 08:42:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 08:40:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin Robert Lange 2021-01-19 08:40:09
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-01-18 20:23:25