herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stanowisko ds. ochrony środowiska (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2017-11-17 11:54:17
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty) Robert Lange 2017-11-17 11:53:59
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2017-11-17 11:28:59
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2017-11-17 11:28:15
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2017-11-17 11:24:41
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2017-11-17 11:24:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 261/3, 263/6, 263/4, 511, 270/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino, gmina Stargard Paweł Kłobus 2017-11-15 12:19:06
INFORMACJA O PONOWNYCH WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Robert Lange 2017-11-15 12:06:58
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Robert Lange 2017-11-15 12:03:44
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:39:05
Ogólny schemat procedury kontroliprzedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:35:43
Ogólny schemat procedury kontroliprzedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:34:35
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:33:48
Ogólny schemat procedury kontroliprzedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:33:00
Informacja dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych Anna Troszczyńska 2017-11-14 12:26:11
Ogłoszenie o zawarciu umowy Grzegorz Chełmiński 2017-11-14 10:23:19
Wybór najkorzystniejszej oferty Grzegorz Chełmiński 2017-11-14 10:21:53
Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- II Postepowanie. Grzegorz Chełmiński 2017-11-14 10:20:36
Pytanie1 Grzegorz Chełmiński 2017-11-14 10:18:41
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 09:19:23
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:57:28
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:48:46
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:48:20
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:33:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 686/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Poczernin, gmina Stargard Paweł Kłobus 2017-11-14 08:30:45
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:30:21
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:30:02
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:29:57
-Protokół Nr XXXIII/17 Ewa Misztela 2017-11-14 08:29:18
Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard. Grzegorz Chełmiński 2017-11-13 12:34:59
Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- II Postepowanie. Grzegorz Chełmiński 2017-11-13 09:15:14
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Robert Lange 2017-11-13 07:17:49
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Robert Lange 2017-11-13 07:16:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 75/1 (część działki), położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin Paweł Kłobus 2017-11-10 08:52:02
Grzegorz Chełmiński 2017-11-09 11:21:06
Wyniki konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2018 r" Anna Troszczyńska 2017-11-03 12:08:51
Wyniki konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2018 r" Anna Troszczyńska 2017-11-03 12:07:53
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2017-11-03 07:34:40
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2017-11-03 07:33:30
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2017-11-03 07:32:04