herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Robert Lange 2018-04-26 19:49:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Robert Lange 2018-04-26 19:48:06
Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:32:10
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie. Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:30:16
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert. Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:30:07
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:49
- dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:28
- dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:00
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:26:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 246, 377, 233/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 12:12:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 11:51:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 11:50:47
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018r. Anna Troszczyńska 2018-04-25 14:07:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-25 08:17:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-25 08:03:19
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-04-24 11:25:26
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:42:14
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:41:45
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:41:13
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:40:46
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:14:48
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-04-24 09:00:02
UCHWAŁA NR CXXXVI.265.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Robert Lange 2018-04-23 07:52:02
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard w przygotowaniu Ewa Misztela 2018-04-20 15:49:21
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard w przygotowaniu Ewa Misztela 2018-04-20 15:49:14
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 15:48:27
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 15:28:54
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 15:28:49
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:41:01
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:40:59
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:40:32
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:32:17
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:32:14
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:46
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:16
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:14
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:30:59
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:02:26
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:00:45
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:00:19