Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-20 13:07:19
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-20 13:07:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 91/1, 106/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-04-20 10:12:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 309, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-04-20 10:11:21
Grzegorz Chełmiński 2021-04-20 10:00:44
Grzegorz Chełmiński 2021-04-20 09:51:44
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Grzegorz Chełmiński 2021-04-20 09:44:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2021-04-20 07:34:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2021-04-20 07:32:36
Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną?, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW Robert Lange 2021-04-20 07:32:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2021-04-20 07:31:39
Obwieszczenie w sprawie: przesunięcia terminu załatwienia sprawy. Robert Lange 2021-04-19 18:10:47
Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji ww. sprawie. Robert Lange 2021-04-19 18:03:39
Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Robert Lange 2021-04-19 18:00:26
Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji w przedmiotowej sprawie Robert Lange 2021-04-19 17:57:14
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:34:33
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:33:34
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:32:47
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:31:59
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:30:09
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:29:28
PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:29:15
Projekty uchwał pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:28:27
Projekty uchwał pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:14:00
Projekty uchwał pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 kwietnia 2021 r. Aleksandra Kowal 2021-04-19 10:13:54
Obwieszczenie w sprawie: przesunięcia terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2021-04-16 08:41:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Aleksandra Mocarska 2021-04-15 16:04:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Aleksandra Mocarska 2021-04-15 12:51:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Aleksandra Mocarska 2021-04-15 12:41:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-04-14 14:28:34
Obwieszczenie w sprawie: zakończenie postepowania w sprawie. Robert Lange 2021-04-14 14:18:23
Obwieszczenie w sprawie: zakończenie postepowania w sprawie. Robert Lange 2021-04-14 14:13:48
Obwieszczenie w sprawie: zakończenie postepowania w sprawie. Robert Lange 2021-04-14 14:09:50
vOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 224/7, 224/9, 224/13, 224/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-04-14 14:07:26
Kwiecień -NSP 2021 Robert Lange 2021-04-14 13:38:52
OBWIESZCZENIE o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji Robert Lange 2021-04-14 13:36:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 12/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-04-14 09:01:38
. - dokument usunięty Robert Lange 2021-04-14 07:31:41
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i łowiectwa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa - II nabór Robert Lange 2021-04-14 07:31:38
. - dokument usunięty Robert Lange 2021-04-14 07:30:55