herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-18 07:53:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 44, położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-18 07:49:45
Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:39:15
2018-09-28 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:38:06
2018-09-28 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:37:52
2018-09-13 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:37:03
Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:33:54
2018-09-13 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:33:18
2018-09-13 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:33:03
2018-10-17 - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:32:59
2018-10-17 - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:32:45
2018-10-17 - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:32:23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-10-17 08:43:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci, zlokalizowanej na terenie działki nr 283/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-17 08:21:34
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 22:04:30
Polowania zbiorowe Robert Lange 2018-10-16 22:04:07
Polowania zbiorowe Robert Lange 2018-10-16 21:58:06
Polowania zbiorowe Robert Lange 2018-10-16 21:57:55
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:57:45
Polowania zbiorowe Robert Lange 2018-10-16 21:57:09
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:56:24
2019 Robert Lange 2018-10-16 21:54:42
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:54:22
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:52:54
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:52:25
Koło Łowieckie "Eskulap" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-16 21:52:02
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-15 12:27:29
RADNI Ewa Misztela 2018-10-15 12:27:03
RADNI Ewa Misztela 2018-10-15 12:19:05
Koło Łowieckie "Ryś" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-15 12:12:52
Koło Łowieckie "Ryś" w Stargardzie Robert Lange 2018-10-15 12:07:51
Koło Łowieckie "Daniel" Stargard zmiania terminów polowań zbiorowych Robert Lange 2018-10-15 12:04:14
Koło Łowieckie "Daniel" Stargard zmiania terminów polowań zbiorowych Robert Lange 2018-10-15 12:02:09
IV kw. 2016 Robert Lange 2018-10-15 11:59:58
IV kw. 2016 Robert Lange 2018-10-15 11:59:21
IV kw. 2016 - dokument usunięty Robert Lange 2018-10-15 11:57:45
IV kw. 2016 - dokument usunięty Robert Lange 2018-10-15 11:57:37
2016 Robert Lange 2018-10-15 11:56:07
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Anna Troszczyńska 2018-10-15 09:13:31
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- nowy przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-10-12 11:32:00