Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd przystosowany do przewozu 9 osób niepełnosprawnych łącznie z kierowcą oraz do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim i 6 osób niepełnosprawnych łącznie z kierowcą, posiadający stanowisko do montażu i przewozu jednego wózka inwalidzkiego po zdemontowaniu ławki trzyosobowej w drugim rzędzie pojazdu.

Zamówienie obejmuje również:

  1. zapewnienie odpowiedniej dokumentacji dopuszczającej pojazd do ruchu drogowego w Polsce tj. kartę pojazdu, świadectwa homologacji a także innych wymaganych prawem dokumentów,

  2. zabezpieczenie serwisu części zamiennych i napraw, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym,

  3. przygotowanie w dniu dostawy instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, karty gwarancyjnej oraz książki serwisowo-gwarancyjnej.

Wymagania (parametry) techniczne jakim odpowiadać musi oferowany pojazd.

Oferowany przez dostawców samochód nie może mieć gorszych parametrów (albo równoważne) i wyposażenia aniżeli wskazane poniżej:

1. Bus, silnik TURBO DIESLA o pojemności do 2.200 cm

2. Samochód fabrycznie nowy/ROK PRODUKCJI 2008

3. Ilość miejsc: - 8 plus 1 w tym jedno miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

4. Kolor - bordowy

5. Moc silnika nie mniej niż 100 KM

6. Skrzynia biegów - manualna min. 5-biegowa

7. Centralny zamek + autoalarm.

8. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP + system ABS (hamulce tarczowe przód i tył wentylowane)

9. Elementy składowe miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim:

- szyny do mocowania wózka,

- pasy do mocowania wózka i osoby niepełnosprawnej,

- najazdy aluminiowe do wprowadzania wózka

10. Koła; obręcze stalowe; ogumienie - opony letnie + zestaw opon zimowych

11. Trzecie światło stop

12. Reflektory halogenowe

13. Oświetlenie tylnej części kabiny pasażerskiej

14. Drzwi przesuwane boczne z jednej strony

15. Minimum jedno okno przestrzeni pasażerskiej boczne uchylane lub przesuwane wraz z roletami przeciwsłonecznymi przestrzeni pasażerskiej

16. Tylne drzwi skrzydełkowe lub klapa podnoszona do góry. Okno w drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem

17. Siedzenie dwuosobowe przy kierowcy

18. Siedzenia w I i II rzędzie demontowalne

19. Pierwszy rząd siedzeń - 3 miejsca: siedzenie 2-osobowe ze składanym oparciem +

jednoosobowe odchylane;

20. Drugi rząd siedzeń - 3 osobowe ze składanym oparciem

21. Wspomaganie układu kierowniczego

22. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

23. Pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką

24. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

25. Radio CD z MP3

26. Tył i przód pojazdu oznakowany znakiem „Przewóz osób niepełnosprawnych”  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: 40 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia. 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 14 października 2008 roku do godziny 1300

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 14 października 2008 roku o godzinie 1315  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Władysława Czyczyn (w zakresie przedmiotu zamówienia) - tel. 091 578-38-84 Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 27.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2008 roku.

 Wójt Gminy

Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-10-06 12:05:55 42,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:05:55 91,7KB 76 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:08:55 34,5KB 47 razy
3 Zalocznik_1_oswiadczenie-spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:09:24 25,8KB 45 razy
4 Zalacznik_2_oswiadczenie-wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:09:56 25,6KB 57 razy
5 Zalacznik_3_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:10:18 40,5KB 74 razy
6 Zalacznik_4_dane_techniczne_dostawy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:10:47 32,9KB 69 razy
7 Zalacznik_5_oferowane_warunki_gwarancji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:12:14 25,7KB 59 razy
8 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 12:12:32 48,1KB 42 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-10-17 10:13:24 25,6KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-10-30 13:27:27 59,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-10-2008 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 06-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-10-2008 13:27