Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:

OŚRODEK ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

UL. CEGLANA 11

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Województwo zachodniopomorskie

tel. fax. 091 578-38-84

zawiadamia

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński ul. Ceglana 11 w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w obiektach szkolnych w:

  1. Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Ceglanej 11 w Stargardzie Szczecińskim - 10 szt.

  2. Szkoła Podstawowa w Strachocinie - 6 szt.

Zakres robót:

a) demontaż starej stolarki okiennej, dostawa i montaż nowej z PCV,

b) demontaż i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

c) uzupełnienie tynku w ościeżach.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

I etap - wymiana stolarki okiennej szt 6 wraz z parapetami w budynku szkolnym w Strachocinie. Wymiary poglądowe oraz typ stolarki zawiera szkic nr 1,

II etap - wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w budynku gimnazjum. Wymiary poglądowe oraz typ stolarki zawiera szkic nr 1.

CPV: 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

II. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

I etap - Szkoła Podstawowa w Strachocinie: do 20 lipca2007r.

II etap - Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński: do 31 lipca 2007r.

III. Określenie sposobu uzyskania SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej www.bip.gmina.stargard.pl

SIWZ można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6

IV. Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

VI. Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ryczałtowa oferty brutto - 100%

VIII. Miejsce i termin składania ofert::

1. Miejsce składania: siedziba Zamawiającego pokój nr 6

2. Termin składania: do dnia 15 czerwca 2007 r. do godz. 1000

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  1. Miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego pokój nr 6

  2. Termin otwarcia: 15 czerwca 2007 r. godz. 1030

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2007-05-29 08:56:00 26,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-29 08:56:00 781,3KB 123 razy
2 SIWZ_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-05-29 09:20:40 54,0KB 80 razy
Udzielenie zamówienia
1 Wybor_oferty2.pdf 2007-06-17 19:58:50 24,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-05-2007 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 29-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-06-2007 19:58