Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Remont poszycia dachowego na obiekcie szkolnym w Sownie i w Koszewie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zamawiający:
OŚRODEK ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
UL. CEGLANA 11
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
Województwo zachodniopomorskie
tel. fax. 091 578-38-84
zawiadamia
Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński ul. Ceglana 11 w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu poszycia dachowego na obiekcie szkolnym w Sownie i w Koszewie.
 
I.        Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu poszycia dachowego na obiekcie szkolnym w Sownie i w Koszewie.
Zakres zamówienia:
1. Szkoła Podstawowa w Sownie:
a) wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich,
b) drobna naprawa istniejącego pokrycia dachowego,
c) pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej stropodachu,
d) przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem,
e) przebudowa naświetla dachowego.
2. Szkoła Podstawowa w Koszewie:
    a) wymiana opierzeń murów ogniowych z blachy ocynkowanej,
    b) zerwanie wierzchniej warstwy pokrycia z papy bitumicznej,
    c) pokrycie stropodachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej,
d) przemurowanie komina dymowego i otynkowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem.
Wspólny słownik zamówień CPV: 45261210-9 pokrycie dachów
II. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Szkoła Podstawowa w Sownie: od 26.06.2007r. do 25.07.2007r.
Szkoła Podstawowa w Koszewie: od 26.06.2007r. do 14.07.2007r.
III. Określenie sposobu uzyskania SIWZ.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej www.bip.gmina.stargard.pl
SIWZ można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6
IV. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz opisie Istotnych Warunków Zamówienia.
VI. Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ryczałtowa oferty brutto – 100%
VIII. Miejsce i termin składania ofert::
1. Miejsce składania: siedziba Zamawiającego pokój nr 6
2. Termin składania:  do dnia 12 czerwca 2007 r. do godz. 1000
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  1. Miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego pokój nr 6
  2. Termin otwarcia: 12 czerwca 2007 r. godz. 1030

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf 2007-05-21 09:03:36 26,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-21 09:03:36 378,6KB 84 razy
2 SIWZ_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-05-21 09:13:00 59,2KB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SWIETLIK.jpg Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 09:23:03 47,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Wybor_oferty1.pdf 2007-06-17 19:58:28 25,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-05-2007 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-06-2007 19:58