herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie konserwacji oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Stargard na urządzeniach pozostających we władani Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Stargard. 2017-02-16 13:22 -
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński w 2016 roku. 2015-12-23 13:45 Zakończone
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT). 2015-08-11 10:18 -
Wykonanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pn.: Założenie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Strachocin. 2012-06-20 11:27 Zakończone
Konserwacji syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym 2012-05-24 11:16 Zakończone
Wykonanie i montaż urządzeń placów zabaw w miejscowościach Sowno i Strachocin 2012-04-16 11:35 Zakończone
Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. ?Remont świetlicy w Skalinie? 2012-04-13 12:24 Zakończone
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót polegających na montażu dwóch kompletnych zespołów armatury służącej do włączenia przewodu sprężonego powietrza do rurociągu tłocznego wraz z robotami towarzyszącymi i wyregulowaniem systemu napowietrzania na ciągu 1A 2012-04-11 13:17 Zakończone
Opracowanie aneksu do dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany do pozwolenia na budowę dla zadania p.n. ?Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod. 397/13 w Strumianach ? 2012-03-22 12:44 Zakończone
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia na terenie gminy Stargard Szczeciński 2007-07-17 08:13 -