Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

225 Nr XXX/225/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA Nr XXX/225/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Stargard Szczeciński zalicza się następujące drogi:

 1. Droga nr 5102 o przebiegu Wierzchląd - Skalin, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 355 i 52 obręb Skalin, nr 3 obręb Wierzchląd, działka Skarbu Państwa nr 5 obręb Skalin.

 2. Droga nr 5103 o przebiegu Koszewko - Słotnica, składająca się z działki gminnej nr 7 obręb Koszewko.

 3. Droga nr 5105 o przebiegu Koszewo - Młodolice, składająca się z następujących działek: działki Skarbu Państwa nr 18 i 21 obręb Koszewo.

 4. Droga nr 5106 o przebiegu Skalin - Giżynek, składająca się z działki gminnej nr 89/1 obręb Skalin.

 5. Droga nr 5107 o przebiegu Golczewo - Stargard, składająca się z działki gminnej nr 24 obręb Golczewo.

 6. Droga nr 5117 o przebieg Lubowo - Rogowo - Poczernin - Przemocze, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 91/1 i 7 obręb Lubowo, nr 98 obręb Rogowo, nr 247 obręb Poczernin.

 7. Droga nr 5119 o przebiegu Grabowo - Klępino, składająca się z następujących działek: działka gminna nr 216 obręb Grabowo, nr 231 obręb Małkocin, działka Skarbu Państwa nr 360 obręb Klępino.

 8. Droga nr 5127 o przebiegu Grabowo - Piaszcze - Łęczyca, składająca się z działki gminnej nr 224 obręb Grabowo.

 9. Droga nr 5129 o przebiegu Kiczarowo - Kicko, składająca się z działki gminnej nr 215/2 obręb Kiczarowo.

 10. Droga nr 5130 o przebiegu Kiczarowo - Nowa Dąbrowa, składająca się z działki gminnej nr 130/2 obręb Kiczarowo.

 11. Droga nr 5136 o przebiegu Trzebiatów - droga powiatowa Nr 1731Z, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 151/2 i 176 obręb Trzebiatów, działka Skarbu Państwa nr 152 obręb Trzebiatów.

 12. Droga nr 5141 o przebiegu Krąpiel - Żukowo, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 14, 16 obręb Krąpiel.

 13. Droga nr 5146 o przebiegu Witkowo - Stargard, składająca się z następujących działek: działki Skarbu Państwa nr 125 i 35 obręb Witkowo.

 14. Droga nr 5124 o przebiegu Grabowo - Małkocin, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 220 i 219 obręb Grabowo, nr 178 obręb Małkocin.

 15. Droga nr 5151 o przebiegu Strachocin - Stargard, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 211, 210, 75/3, 75/1 obręb Strachocin.

§ 2 Załączniki graficzne do uchwały stanowią mapy z zaznaczoną lokalizacją dróg.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:21