Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

224 Nr XXX/224/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA Nr XXX/224/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7171, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Rada Gminy w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych, następujące drogi położone na terenie gminy Stargard Szczeciński:

 1. Droga nr 5101 o przebiegu droga powiatowa Nr 1712Z - droga powiatowa Nr 1711Z, składająca się z działki gminnej nr 328 obręb Skalin.

 2. Droga nr 5109 o przebiegu Grzędzice - Doły, nie istnieje na mapie jako działka, można domniemywać, że jest zlokalizowana (ślad wyjeżdżony) w działce nr 14/1 obręb Lipnik, należącej do Akademii Rolniczej Szczecin - Oddział Lipnik.

 3. Droga nr 5110 o przebiegu Grzędzice - Grzędziczki - Kunówko, składająca się z działki gminnej nr 11 obręb Lipnik.

 4. Droga nr 5111 o przebiegu Grzędzice - Gozdowo - Żarowo, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 309 i 297 obręb Grzędzice, dukt leśny biegnący w działce nr 801 Nadleśnictwo Kliniska, działki Skarbu Państwa nr 445/2 i 789/2 obręb Grzędzice, brak wyodrębnionej działki w zaoranej działce nr 272/2 obręb Grzędzice, należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych, dukt leśny biegnący w działkach Leśnictwo Cisewo, działki gminne nr 138 i 226 obręb Żarowo, dukt leśny biegnący w działkach 752 i 753/1 Nadleśnictwo Kliniska.

 5. Droga nr 5112 o przebiegu Żarowo - Bielinka, składająca się z działek gminnych nr 76 i 135 obręb Żarowo.

 6. Droga nr 5113 o przebiegu Smogolice - Zaleszcze - Grzędzice, składająca się z następujących działek: działka gminna nr 147 obręb Smogolice, dukt leśny biegnący w działkach nr 704, 738, 757, 756 Nadleśnictwo Kliniska, działki Skarbu Państwa nr 295 i 70/2 obręb Grzędzice.

 7. Droga nr 5114 o przebiegu Sowno - Kliniska, składająca się z następujących działek: działka gminna nr 98 obręb Sowno, dukt leśny biegnący w działkach nr 579, 580, 581, 527, 528, 529, 480 Nadleśnictwo Kliniska.

 8. Droga nr 5115 o przebiegu Sowno - St. PKP Reptowo, składająca się z duktu leśnego biegnącego w działkach nr 525, 526, 580, 581, 582, 518, 619 Nadleśnictwo Kliniska.

 9. Droga nr 5116 o przebiegu Sowno - Kliniska, składająca się z duktu leśnego biegnącego w działkach nr 525, 526, 477, 478, 479, 480 Nadleśnictwo Kliniska.

 10. Droga nr 5118 o przebiegu Małkocin - Poczernin, składająca się z następujących działek: działka gminna nr 211/2 obręb Małkocin, dukt leśny biegnący w działce nr 680/2 Nadleśnictwo Kliniska, działka gminna nr 1 i nr 28 obręb Rogowo, działka gminna nr 453 obręb Poczernin.

 11. Droga nr 5120 o przebiegu Rogowo - droga powiatowa 0731Z, składająca się z działki gminnej nr 64 obręb Rogowo.

 12. Droga nr 5121 o przebiegu Poczernin - Dąbrowica, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 196 i 120 obręb Poczernin, działki Skarbu Państwa nr 387, 388, 389 obręb Warchlino.

 13. Droga nr 5123 o przebiegu Piaszno - Warchlino, składająca się z działki Skarbu Państwa nr 391/3 obręb Warchlino.

 14. Droga nr 5125 o przebiegu Grabowo - Łęczyca, składająca się z następujących działek: działki gminne nr 222 i 223 obręb Grabowo, działka Skarbu Państwa nr 222 obręb Małkocin.

 15. Droga nr 5128 o przebiegu droga powiatowa Nr 1726Z - Kicko, składająca się z działki gminnej nr 239/1 obręb Kiczarowo.

 16. Droga nr 5137 o przebiegu Barzkowice - Sulino, składająca się z następujących działek: działka gminna nr 16/3, dukt leśny biegnący w działce nr 374/1 i 373 Nadleśnictwo Dobrzany.

 17. Droga nr 5145 o przebiegu Witkowo - Święte, składająca się z następujących działek: działki Skarbu Państwa nr 355 i 411 obręb Witkowo, brak wyodrębnionej działki w zaoranej działce nr 285/1 obręb Święte, należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych, brak wyodrębnionej działki w zaoranych działkach nr 248 i 238 obręb Święte, należącej do Agaty i Stanisława Cokan, działki Skarbu Państwa nr 246 i 186 obręb Święte, działka gminna nr 120 obręb Święte.

 18. Część drogi nr 5124 o przebiegu Grabowo - Małkocin - Mąciwoda, odcinek składający się z działek gminnych nr 151 i 112 obręb Małkocin oraz z działki nr 221 obręb Grabowo.

 19. Część drogi nr 5151 o przebiegu Strachocin - Stargard, odcinek składający się z działek gminnych nr 61 i 22 obręb Strachocin.

§ 2. Załączniki graficzne do uchwały stanowią mapy z zaznaczoną lokalizacją dróg.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:21