Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

222 Nr XXIX/222/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli


UCHWAŁA NR XXIX/222/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 24 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr213,poz.2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Nr 179, poz. 1845 z 2005 r. Nr 10, poz.71) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala,

co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/183/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34, ust. 3, pkt 3 zdanie "Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych i świetlic" otrzymuje brzmienie:

"Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:03