Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

214 Nr XXIX/214/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


UCHWAŁA NR XXIX / 214 /05
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 9 ust.2 , art. 18 ust.2 pkt 9 lit.f i art 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Stargard Szczecński wspólnie z innymi Gminami powiatu Stargardzkiego, Powiatem Stargardzkim oraz Stargardzkim Stowarzyszeniem Poręczeń Kredytowych do tworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Wydatki związane z objęciem przez Gminę Stargard Szczeciński udziałów w wysokości 56 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) pokryte zostaną z budżetu Gminy Stargard Szczeciński , z czego 19.000 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) w 2005 roku , 19.000 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) w 2006 roku i 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) w 2007 roku.

§ 2. Celem powołanej Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Gminy i Powiatu, poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego i udzielanie poręczeń zobowiązań finansowych przedsiębiorstw wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego a także świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w dziedzinie marketingu i promocji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-07-2005 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 09:01