Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PORZĄDEK OBRAD XIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 stycznia 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIV Sesji Rady Gminy Stargard
dnia 23 stycznia 2020 r.


1.    Sprawy regulaminowe:
       - otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stargard
       - stwierdzenie quorum
       - zatwierdzenie porządku obrad
       - przyjęcie protokołu Nr XIII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r.
2.    Interpelacje radnych
3.    Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego pn. „Dolina rzeki Iny II”
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody
5.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stargard do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających ławników na kadencję lat 2020-2023
6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników na kadencję lat 2020-2023
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Stargard ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/128/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stargard na rok szkolny 2019/2020
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, gmina Stargard
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie Gminy Stargard
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Stargard
15.    Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie - Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
16.    Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w 2019 roku - Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
17.    Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za rok 2019 - Sprawozdania przedkładają Przewodniczący Komisji
18.    Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy - Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy
19.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
20.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
21.    Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji
22.    Wolne wnioski i zapytania
23.    Sprawy różne
24.    Ustalenie terminu następnej sesji
25.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Janiak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 16-01-2020 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 16-01-2020 09:47