Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PORZĄDEK OBRAD XIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 19 grudnia 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIII sesji Rady Gminy Stargard
dnia 19 grudnia 2019 r.

1.    Sprawy regulaminowe:
         - otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard
         - stwierdzenie quorum
         - zatwierdzenie porządku obrad
         - przyjęcie protokołu Nr XII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
2.    Interpelacje radnych
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR II/19/18 Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz liczby członków stałych komisji rady gminy
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
7.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
8.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej    
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipnik
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarowo
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
12.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Ulikowo na lata 2019-2025”
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Stargard niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020 po uprzednim:
        - przedstawieniu projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy
        - odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji
        - ustosunkowaniu się Wójta Gminy do opinii i wniosków
        - debata nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031
18.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
19.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
20.    Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji
21.    Wolne wnioski i zapytania
22.    Sprawy różne
23.    Ustalenie terminu następnej sesji
24.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Janiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 11-12-2019 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 11-12-2019 11:16