Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PORZĄDEK OBRAD XII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 listopada 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
XII sesji Rady Gminy Stargard
dnia 28 listopada 2019 r.

1.    Sprawy regulaminowe:
       - otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy Stargard
       - stwierdzenie quorum
       - zatwierdzenie porządku obrad
       - przyjęcie protokołu Nr XI/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 25 października 2019 r.
2.    Interpelacje radnych.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Stargard.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grzędzice.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
13.    Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg, oraz przygotowanie do zimy – wyjazd w teren – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
14.    Analiza wykonania budżetu gminy za III kwartały 2019 roku – Opinia Komisji Rewizyjnej.
15.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stargard w roku szkolnym 2018/2019 – Sprawozdanie przedstawia Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Gminy Stargard.
16.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
17.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
18.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
19.    Wolne wnioski i zapytania.
20.    Ustalenie terminu następnej sesji.
21.    Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mateusz Jarosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 21-11-2019 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 21-11-2019 11:41