Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Nadleśnictwo Kliniska

Stargard, dn. 18.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych

 

Działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie obwodu łowieckiego nr 162, odbędą się zbiorowe polowania o charakterze interwencyjnym, organizowane przez Nadleśnictwo Kliniska:

 

Lp.

 Data polowania

Godzina rozpoczęcia
i zakończenia

Miejsce polowania

 

1

29.11.2019 r.

8:00-15:00

obwód łowiecki 162

(OHZ Kliniska)

2

14.12.2019 r.

8:00-15:00

obwód łowiecki 162

(OHZ Kliniska)

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce zbiórki Kwatera Łowiecka Łęsko 1.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stargard. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu,
a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu: www.gmina.stargard.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-11-2019 22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 20-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2019 22:00