Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Koło Łowieckie "DANIEL" w Stargardzie

Stargard, dn. 22.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych

Działając na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie obwodu łowieckiego nr 192 i 221, odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „DANIEL” w Stargardzie:

Lp.

Termin polowania

Godzina
i miejsce zbiórki

Gatunek zwierzyny

Miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1.

17.11.2019 r.

8:00

ul. Maszewska (wjazd do Schroniska Zwierząt)


dzik, jeleń łania, lis, jenot

obwód
nr 192
HUBERTOWSKIE
 

Łowczy Krzysztof Sawicki

 

Zygmunt Żołędowski

2.

22.12.2019 r.

8:00

ul. Maszewska (wjazd do Schroniska Zwierząt)

 

dzik, jeleń łania, lis, jenot

obwód nr 192
WIGILIJNE

Franciszek Błaszak
Arkadiusz Błaszak

3.

12.01.2020 r.

8:00 Szampania Koszewo

dzik, lis, jenot

obwód 221

Jerzy Kozłowski
Arkadiusz Błaszak


Polują myśliwi z aktualnym zaświadczeniem przeglądu i przestrzelaniem broni myśliwskiej.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stargard. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz  z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-10-2019 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 24-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2019 10:57