Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PORZĄDEK OBRAD XI sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 października 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
XI sesji Rady Gminy Stargard
dnia 25 października 2019
r.

1.    Sprawy regulaminowe:
- otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Stargard
- stwierdzenie quorum
- zatwierdzenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu Nr X/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.
2.    Interpelacje radnych.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stargard.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Stargard oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego od dnia 01 września 2019 roku.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Stargard sprzeciwu wobec uchwały Nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023.
11.    Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
12.    Informacja Wójta Gminy na temat zakresu inwestycji publicznych dotyczących infrastruktury technicznej i społecznej realizowanych przez Gminę – Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
13.    Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2019 roku – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
14.    Analiza realizacji budżetu Instytucji Kultury – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
15.    Wydatki bieżące urzędu gminy za III kwartały 2019 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. – Opinia Komisji Rewizyjnej.
16.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
17.    Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
18.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
19.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
20.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
21.    Wolne wnioski i zapytania.
22.    Ustalenie terminu następnej sesji.
23.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 17-10-2019 15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2019 15:48