Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Koło Łowieckie "Grzywacz"

Stargard, dn. 09.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych

Działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie obwodu łowieckiego nr 193, odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie ,,Grzywacz’’:

Lp.

Data polowania

Nr obwodu Nazwa łowiska okolice
miejscowości przy których będzie polowanie wielkoobszarowe

Gatunek zwierzyny

Odpowiedzialny za przygotowanie polowania wielkoobszarowego

Miejsce i godzina zbiórki przed polowaniem
i zakończenia polowania

1

09.11.2019 r.

193

Las oraz okolice Bielkowa, Jęczydołu Debiny, Kołbacza Zelewa, Lipnika, Wierzchlądu, Kunowo, Skalina. poligonu

dziki, zwierzyna płowa, drapieżniki

Zarząd Koła

Bielkowo
8:30-16:00

2

07.12.2019 r.

193

Las oraz okolice Bielkowa, Jęczydołu Debiny, Kołbacza Zelewa, Lipnika, Wierzchlądu, Kunowo, Skalina. poligonu

dziki, zwierzyna płowa, drapieżniki

Zarząd Koła

Bielkowo
8:30-16:00

3

21.12.2019 r.

193

Las oraz okolice Bielkowa, Jęczydołu Debiny, Kołbacza Zelewa, Lipnika, Wierzchlądu, Kunowo, Skalina. poligonu

dziki, zwierzyna płowa, drapieżniki, zając- kontrolnie

Zarząd Koła

Bielkowo
8:30-16:00

4

04.01.2020 r.

193

Las oraz okolice Bielkowa, Jęczydołu Debiny, Kołbacza Zelewa, Lipnika, Wierzchlądu, Kunowo, Skalina. poligonu

dziki, zwierzyna płowa, drapieżniki

Zarząd Koła

Lipnik
8:30-16:00

5

11.01.2020 r.

193

Las oraz okolice Bielkowa, Jęczydołu Debiny, Kołbacza Zelewa, Lipnika, Wierzchlądu, Kunowo, Skalina. poligonu

dziki, zwierzyna płowa, drapieżniki

Zarząd Koła

Bielkowo
8:30-16:00

UWAGA:

 

 

 

 

 

 

  1. Ze względów pogodowych terminy polowań mogą być przesunięte na inny termin. Informacja będzie przekazana w książce wyjść w łowisko.

  2. Przy sprzyjających warunkach pogodowych (mróz, śnieg) w miesiącach styczeń i luty 2020 r. /soboty-niedziele/ organizowane będą polowania na lisy i jenoty/ w całym obwodzie 193 w okolicach przy wymienionych w/w miejscowości.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym  niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stargard. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-10-2019 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-10-2019 09:33