Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Koło Łowieckie "Ryś" w Stargardzie

                                                                                            Stargard, dn. 08.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych

Działając na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie obwodu łowieckiego nr 188, odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Ryś” w Stargardzie:

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia                         


Obwód

Zwierzyna do odstrzału                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prowadzący

Uwagi

1.

09.11.2019

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Emilian Konieczny Joanna Konieczna

Polowanie Hubertowskie

2.

16.11.2019

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Krzysztof Zych   Sławomir Zabłocki

 

3.

07.12.2019

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Ryszard Gorczycki     Andrzej Jaworski

 

4.

14.12.2019

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Ryszard Gorczycki  Sławomir Zabłocki

 

5.

28.12.2019

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Emilian Konieczny Stanisław Zaremba

Polowanie Sylwestrowe

6.

11.01.2020

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Emilian Konieczny  Mariusz Wróbel

 

7.

12.01.2020

 

8:00-17:00

 

188

Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki

Krzysztof Zych         Daniel Drobik

Zakończenie sezonu

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stargard. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-10-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-10-2019 09:35