Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 września 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
X sesji Rady Gminy Stargard
dnia 27 września 2019 r.

1.  Sprawy regulaminowe:
    - otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Stargard
    - stwierdzenie quorum
    - zatwierdzenie porządku obrad
    - przyjęcie protokołu Nr IX/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
2.  Interpelacje radnych.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Stargard do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.
13. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
14. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
15. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I półrocze 2019 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020 – Stanowisko Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
16. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
17. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku – Opinia Komisji Rewizyjnej.
18. Kontrola wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków za okres 2016 – 2018 – Wnioski Komisji Rewizyjnej.
19. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Ustalenie terminu następnej sesji.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
    Wiesława Kuśnierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 20-09-2019 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 20-09-2019 08:21