Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał pod obrady IX sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 czerwca 2019 r.

  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

  Projekt uchwały w sprawie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

  Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie w Przedszkole w Sownie i utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sownie.

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stargard.

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard.

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński - będzie opublikowana najpóźniej do dnia 10.06.2019 r.

  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard.

  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 04-06-2019 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 04-06-2019 14:00