Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2005-07-04 13:00 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane *

Dostawy *

Usługi *

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ____________________

Numer identyfikacyjny ___________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa

OŚRODEK ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

BOGUSŁAWA KALIN

Adres

UL. CEGLANA 11

Kod pocztowy

73-110

Miejscowość

STARGARD SZCZECIŃSKI

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Telefon

(91) 578-38-84

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

NIE * TAK x

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr 135 poz 31940 z 04.07.2005r. (dd/mm/rrrr)

wartość zamówienia (bez VAT)

66 896 EUR

SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia

II.1) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane * Dostawy * Usługi x

II.2) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

x

Przetarg ograniczony

*

Negocjacje bez ogłoszenia

*

Z wolnej ręki

*

Aukcja elektroniczna

*

Zapytanie o cenę

*

Negocjacje z ogłoszeniem

*

II.3) Nomenklatura

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

60.11.31.00

Dodatkwe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński

II.5) Krótki opis

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci i młodzieżyz opieką do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński zgodnie z wyznaczonymi trasami w roku szkolnym 2005/2006
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) Udzielenie i wartość zamówienia

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 270 000 zł, co stanowi równowartość 66 896 euro.

III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)TRASA NR 1, 2, 3, 4, 5

Nazwa wykonawcy

„PRZEWÓZ OSÓB

„POL-BUS”

TOMASZ SOCHACKI

Adres

UL. KRÓTKA 5

Kod pocztowy

73-132

Miejscowość

SUCHAŃ

Województwo/Kraj

ZACHODNIOPOMORSKIE

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)TRASA NR 6

Nazwa wykonawcy

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „ROLSTAR”

Adres

UL. KLONOWA 7

Kod pocztowy

73-110

Miejscowość

STARGARD SZCZECIŃSKI

Województwo/Kraj

ZACHODNIOPOMORSKIE

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

TRASA NR 1

Cena 2,45 zł

Oferta z najniższą ceną Nr 3 - 2,45 zł / oferta z najwyższą ceną Nr 2 - 2,99 zł

Waluta PLN

TRASA NR 2

Cena 2,45 zł

Oferta z najniższą ceną Nr 3 - 2,45 zł / oferta z najwyższą ceną Nr 2 - 2,99 zł

Waluta PLN

TRASA NR 3

Cena 2,49 zł

Oferta z najniższą ceną Nr 3 - 2,49 zł / oferta z najwyższą ceną Nr 3 - 2,49 zł

Waluta PLN

TRASA NR 4

Cena 2,08 zł

Oferta z najniższą ceną Nr 3 - 2,08 zł / oferta z najwyższą ceną Nr 2 - 2,99 zł

Waluta PLN

TRASA NR 5

Cena 2,12

Oferta z najniższą ceną Nr 3 - 2,12zł / oferta z najwyższą ceną Nr 2 - 2,99 zł

Waluta PLN

TRASA NR 6

Cena 2,33

Oferta z najniższą ceną Nr 1 - 2,33 zł / oferta z najwyższą ceną Nr 3 - 6,42 zł zł

Waluta PLN

(Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) Data udzielenia zamówienia 26.08.2005r. (dd/mm/rrrr)

IV.2) Liczba otrzymanych ofert 3

IV.3) Data wysłania ogłoszenia 02.09.2005r. (dd/mm/rrrr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-09-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2005 09:40