Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2005-07-07 13:00 PRZETARG OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD


Ogłoszenie

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie Gminy Stargard Szczeciński

  1. Zamawiający:

Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

  1. Przedmiot zamówienia:

Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie Gminy Stargard Szczeciński

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

  1. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielono zamówienia publicznego wykonawcy:

„BARKAZ” Firma Budowlana

Maria Bartczak

73-110 Stargard Szczeciński ul. Sadowa 48

Ceny jednostkowe wybranej oferty (brutto) w złotych polskich:

Lp

Opis robót

Jedno-stka miary

Cena za wykonanie jednej 

jednostki

robót

Oznakowanie pionowe

1

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak ostrzegawczy

1 szt.

308,66

2

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak

zakazu i nakazu

1 szt.

324,52

3

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak informacyjny

1 szt.

348,92

4

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak

kierunku i miejscowości

1 m2

556,32

5

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak uzupełniający

1 szt.

446,52

6

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - elementy bezpieczeństwa ruchu

1 szt.

324,52

7

Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - dodatkowe znaki

1 szt.

324,52

8

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak ostrzegawczy

1 szt.

189,10

9

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak zakazu i nakazu

1 szt.

204,96

10

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak informacyjny

1 szt.

226,92

11

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak kierunku i miejscowości

1 m2

439,20

12

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak uzupełniający

1 szt.

195,20

13

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku, pod istniejącym znakiem - tabliczka do znaków

1 szt.

195,20

14

Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

1 szt.

268,40

15

Wymiana słupka do znaku

1 szt.

192,76

16

Odnowienie farbą słupka znaku

1 szt.

61,00

17

Odnowienie farbą tytułu tarczy znaku

1 szt.

73,20

18

Odnowienie farbą barier ochronnych, balustrad mostowych itp.

(powierzchnia elementów mierzona w rozwinięciu)

1 m2

91,50

19

Demontaż tarczy znaku grupy A - G i tablic T i U

1 szt.

61,00

20

Demontaż słupka do znaku

1 szt.

61,00

21

Poprawienie, obrócenie, wyprostowanie, dokręcenie do nośnika tarczy znaku

1 szt.

61,00

22

Ustawienie słupka do znaku

1 szt.

192,76

Oznakowanie poziome

23

Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania - linie segregacyjne

1 m2

20,13

24

Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania - linie krawędziowe

1 m2

20,13

25

Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania - przejścia dla pieszych w kolorze czarno - białym (malowanie tylko pasów białych), wykonanie bez stosowania kulek odblaskowych

1 m2

20,13

26

Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania - przejścia dla pieszych w kolorze biało-czerwonym, wykonanie z zastosowaniem kulek odblaskowych

1 m2

23,18

27

Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania - strzałki i inne symbole

1 m2

20,13

28

Odnowienie oznakowania - linie segregacyjne

1 m2

15,25

29

Odnowienie oznakowania - linie krawędziowe

1 m2

15,25

30

Odnowienie oznakowania - przejścia dla pieszych

1 m2

15,25

31

Odnowienie oznakowania - strzałki i inne symbole

1 m2

15,25

Remonty cząstkowe

32

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco o głębokości wyboju do 2 cm

1 m2

35,38

33

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju

1 m2

12,20

34

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco z wytwórni o głębokości wyboju do 2 cm

1 m2

32,94

35

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco z wytwórni - dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju

1 m2

14,64

36

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu grysami i emulsją o głębokości wyboju do 2 cm

1 m2

15,25

37

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu grysami i emulsją - dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju

1 m2

6,71

38

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu - spękania (rakowiny)

1 m2

7,93

39

Cięcie asfaltu piłą mechaniczną (w tym wyznaczenie linii cięcia, oczyszczenie miejsca cięcia, wywóz materiałów z rozbiórki)

1 m

8,54

Remonty nawierzchni asfaltowych

40

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

1 m2

0,24

41

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

1 m2

0,37

42

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - jednokrotne utrwalenie nawierzchni drogowych grysami i emulsją z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni

1 m2

4,51

43

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - dwukrotne utrwalenie nawierzchni drogowych grysami i emulsją z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni

1 m2

7,56

Pobocza gruntowe

44

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15 cm i szerokości 0,50 m z odwiezieniem gruntu na odległość 5 km

1 m2

3,90

45

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15 cm i szerokości 1,00 m z odwiezieniem gruntu na odległość 5 km

1 m2

3,90

46

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości pobocza

1 m2

0,98

47

Naprawa poboczy gruntowych - dodatek za każdy następny 1 km odwiezienia gruntu

1 Mg

0,61

48

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15 cm i szerokości 0,50 m z rozplantowaniem gruntu na poboczu

1 m2

3,66

49

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15 cm i szerokości 1,00 m z rozplantowaniem gruntu na poboczu

1 m2

3,66

50

Naprawa poboczy gruntowych - mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, za każde dalsze 5 cm grubości pobocza

1 m2

0,98

Chodniki

51

Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej - w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie płytek chodnikowych piłą mechaniczną

1 m2

48,56

52

Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej - w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie płytek chodnikowych piłą mechaniczną

1 m2

51,00

53

Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki betonowej Pol-bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie kostki piłą mechaniczną

1 m2

59,17

54

Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki betonowej Pol-bruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie kostki piłą mechaniczną

1 m2

71,37

55

Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej

1 m2

46,97

56

Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej

1 m2

48,19

57

Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki betonowej Pol-bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1 m2

65,88

58

Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki betonowej Pol-bruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1 m2

68,93

Krawężniki

59

Rozbiórka krawężnika drogowego

1 m

11,96

60

Rozbiórka obrzeża chodnikowego

1 m

4,76

61

Regulacja krawężnika drogowego (obniżenie, podwyższenie)

1 m

46,36

62

Regulacja obrzeża chodnikowego (obniżenie, podwyższenie)

1 m

17,08

63

Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik drogowy

1 m

12,20

64

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik drogowy

1 m

15,25

65

Ustawienie nowego krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej

1 m

68,32

66

Ustawienie nowego krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej z oporem

1 m

70,76

67

Ustawienie nowego krawężnika drogowego 15x30 (wyk. rowka, ławy z oporem, ustawienie, spoinowanie)

1 m

78,08

68

Ustawienie nowego krawężnika drogowego 20x35 (wyk. rowka, ławy z oporem, ustawienie, spoinowanie)

1 m

82,96

69

Ustawienie nowego obrzeża chodnikowego (wyk. rowka, podsypki piaskowej, ustawienie, spoinowanie)

1 m

21,96

Nawierzchnie różne

70

Remont nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych

1 m2

68,32

71

Remont nawierzchni z płyt betonowych IOMB

1 m2

78,08

72

Remont nawierzchni tłuczniowych

1 m2

32,94

73

Remont nawierzchni brukowcowych

1 m2

68,32

74

Remont nawierzchni z kostki kamiennej

1 m2

82,96

75

Remont nawierzchni z płyt betonowych 1,50 x 3,00 m

1 m2

117,12

76

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podbudowie betonowej lub tłuczniowej (w tym wykonanie koryta głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie, betonowanie)

1 m2

65,88

77

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych JOMB z 15 cm warstwą odsączającą z piasku (w tym  wykonanie koryta głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie spoinowanie piaskiem)

1 m2

78,08

78

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych staroużytecznych JOMB z 15 cm warstwą odsączającą z piasku (w tym wykonanie koryta głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie spoinowanie piaskiem)

1 m2

68,32

79

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych staroużytecznych 1,50x3,00 m z 15 cm warstwą odsączającą z piasku (w tym wykonanie koryta głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie betonowanie ubytków spoinowanie)

1 m2

115,90

80

Wykonanie nawierzchni z tłucznia z 10 cm warstwą odsączającą z piasku (mułek), 15 cm warstwą dolną z kamienia tłuczonego i 7 cm warstwą górną z klińca kamiennego (w tym wykonanie koryta głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie)

1 m2

63,44

81

Remont nawierzchni żużlowej (w tym oczyszczenie uszkodzonych miejsc, wypełnienie uszkodzonych miejsc żużlem paleniskowym, ręczne ubicie naprawionych miejsc, profilowanie mechaniczne drogi żużlowej)

1 m2

1,83

82

Wykonanie nawierzchni żużlowej z 10 cm warstwą odsączającą z piasku (mułek), 12 cm warstwą żużla (w tym wykonanie koryta, profilowanie, zagęszczanie)

1 m2

14,64

83

Wykonanie nawierzchni żużlowej bez warstwy odsączającej o grubości 12 cm (w tym wykonanie koryta, profilowanie, zagęszczanie)

1 m2

10,49

84

Dopłata za każdy dalszy cm grubości warstwy żużla

1 m2

0,24

85

Remont nawierzchni gruntowej (w tym oczyszczenie uszkodzonych miejsc, wypełnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym, ręczne ubicie naprawionych miejsc, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej i mechaniczne zagęszczanie nawierzchni)

1 m2

0,98

86

Naprawa ręczna poboczy gruntowych (w tym oczyszczenie, wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, traw, liści, plantowanie przez ścinanie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku)

1 m2

0,73

87

Rozplantowanie - rozścielenie ziemi urodzajnej lub z wykopów

1 Mg

48,80

88

Transport żużla na odległość 5 km (w tym załadunek i rozładunek mechaniczny)

1 Mg

9,76

89

Dopłata za następny km transportu

1 Mg

1,95

Roboty różne

90

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (uzupełnienie)

1 m3

224,48

91

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10 grubości 12 cm (w tym koryto głębokości 30 cm, profilowanie, zagęszczanie)

1 m3

326,96

92

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10 za każdy następny 1 cm

1 m3

314,76

93

Regulacja studzienki kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej

1 szt.

341,60

94

Regulacja kraty ściekowej

1 szt.

317,20

95

Regulacja zaworu wodociągowego

1 szt.

292,80

Roboty zabezpieczające

96

Zabezpieczenie i oznakowanie powstałych uszkodzeń oraz wytyczenie objazdów dróg

1 kpl.

994,30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-07-2005 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2005 10:36