Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku

Stargard Szczeciński, dnia  08.05.2009 r.   
GNR: 7626 – 9.1/09
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227), zawiadamia się, że na wniosek złożony dnia 22 kwietnia 2009 r., zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy arch. Piotra Bujnowskiego przedstawiciela pracowni projektowej „WizArt Studio” z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 24 F w Stargardzie Szczecińskim, działającego z upoważnienia Pana Włodzimierza Waśniewskiego – Prezesa Zarządu INVEST-EURO Sp. z o.o. w Szczecinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku, gmina Stargard Szczeciński, działka oznaczona numerem geodezyjnym 701/2”.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-05-2009 20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 12-05-2009 20:09