Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki; techniczny i ekonomiczny

 • obywatelstwo polskie

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych, prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie umów na wykonanie zadania,

 • przygotowywanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych corocznego sprawozdania o udzielenie zamówień publicznych,

 • prowadzenie procedur o udzielenie zamówień w trybie bezprzetargowym, przygotowywanie umów oraz zleceń na wykonanie zamówienia,

 • prowadzenie rejestrów związanych z zamówieniami publicznymi oraz realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,

 • współpraca przy opracowywaniu wniosków o pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych gminy z funduszy pomocowych oraz pozabudżetowych źródeł finansowania.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. zamówień publiczych

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 4 maja 2009 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;

Pod adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24 lub 25

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 23 kwietnia 2009 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-04-2009 16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 23-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 23-04-2009 16:21