Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (27) XXVII/09 z 30 kwietnia 2009 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXVII SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XXVI/09 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 27 marca 2009 r.

2. Interpelacje radnych

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu

- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy

4. Rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin

8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński

9. Informacja dotycząca gospodarki ściekowej w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

10. Ocena funkcjonowania bibliotek , świetlic wiejskich , placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

11. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej

12. Kontrola działalności Wójta Gminy Stargard Szczeciński za rok 2008 w kontekście zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), a także Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami do zasobu gminnego

Informacja z przeprowadzonej kontroli

13. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

14. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych

16. Wolne wnioski i zapytania

17. Sprawy różne

18. Ustalenie terminu następnej sesji

19. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-04-2009 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-04-2009 07:51