Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie średnie techniczne, wyższe: preferowany kierunek: budownictwo

 • co najmniej 5 letni staż pracy,

 • obywatelstwo polskie

 • znajomość następujących ustaw: prawo energetyczne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o drogach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

 • prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie procedur związanych z odpłatnym przejmowaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński,

 • prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg,

 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

 • przygotowywanie rocznych wykazów opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 13 marca 2009 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;

Pod adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24 lub 25

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 2 marca 2009 roku

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 03-03-2009 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 03-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-03-2009 09:30