Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (25) XXV/08 z 27 lutego 2009 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXV SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 27 lutego 2009 r.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XXIV/09 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 30 stycznia 2009 r.

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, w obrębie geodezyjnym Grabowo

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński , w obrębie geodezyjnym Strzyżno

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu placu zabaw w Rogowie

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „ Planu Odnowy Miejscowości Strachocin „ gmina Stargard Szczeciński

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice „ gmina Stargard Szczeciński

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w drodze regulaminu , wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. , zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

11. Informacja Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w 2008 r.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

12. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2008 .Analiza remontów oraz doposażenia szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2008

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

13. Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2008

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

14. Informacja o zgłaszanych do Urzędu Gminy skargach i wnioskach przez obywateli za rok 2008

Opinia Komisji Rewizyjnej

15. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

16. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych

18. Wolne wnioski i zapytania

19. Sprawy różne

20. Ustalenie terminu następnej sesji

21. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 03-03-2009 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 27-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-03-2009 09:16