Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (23) XXIII/08 z 30 grudnia 2008 r.


1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XXII/08 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 28 listopada 2008 r.

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

-przedstawienie stanowiska Wójta Gminy

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.„

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice„ gmina Stargard Szczeciński

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2009

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA ) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008

11. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2008

Sprawozdanie przedkładają przewodniczący poszczególnych komisji

12. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

13. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

14. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych

16. Wolne wnioski i zapytania

17. Sprawy różne

18. Ustalenie terminu następnej sesji

19. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-01-2009 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-01-2009 08:23